Šodien Radošuma balvas pasniegšanas ceremonijas laikā tika paziņotas radošākās Latvijas pašvaldības, kas īstenojušas oriģinālus risinājumus vietējās attīstības sekmēšanā, stiprinot savu identitāti un veicinot sociālo un ekonomisko aktivitāti. Par radošākajām tika atzītas trīs novadu pašvaldības - Siguldas, Salacgrīvas un Rūjienas novads.

Laureātus sveica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, kultūras ministres padomnieks Jānis Dripe un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Inga Štāle, balvā pasniedzot J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbus un iespēju piedalīties konkrētai pašvaldībai pielāgotās, radoši izglītojošajās apmācībās.


Par radošākajām Latvijas pašvaldībām atzītas -


- republikas pilsētu un lielo novadu kategorijā:


1. vietā - Siguldas novads par atvērtību un prasmi izmantot iedzīvotāju radošās idejas pašvaldības attīstības veicināšanā;

2. vietā - Valmieras pilsēta par atvērtā pirmkoda programmatūras izmantošanu pašvaldības ikdienas funkciju veikšanā un pakalpojumu sniegšanā;

3. vietā - Dobeles novads par oriģinalitāti pašvaldības tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un dažādu nozaru pārstāvjiem.


- vidējo novadu kategorijā:


1. vietā - Salacgrīvas novads par oriģinālajiem risinājumiem, veicinot jauniešu iesaisti darba tirgū;

2. vietā - Salaspils novads par unikālu pieeju sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, nodrošinot plašu sabiedrisko organizāciju un interešu grupu pārstāvniecību pašvaldībai nozīmīgu jautājumu risināšanā;

3. vietā - Babītes novads par netradicionālu risinājumu kultūras pasākuma organizēšanā un īstenošanā.


- mazo novadu kategorijā:


1. vietā - Rūjienas novads par jaunu sadarbības formu izveidi starp pašvaldību, tās iedzīvotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem, veicinot savas identitātes nostiprināšanu caur kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un sekmējot uzņēmējdarbību;

2. vietā - Skrundas novads par oriģinālu pieeju vietējās identitātes stiprināšanā, prasmīgi attīstot atpazīstamu pašvaldības vizuālo tēlu;

3. vietā - Priekules novads par efektīviem risinājumiem vides sakopšanā, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu.


Speciālbalvas par radošiem risinājumiem saņēma arī Jaunpils novada Viesatas pagasta bibliotēka, Ventspils attīstības aģentūra, Kurzemes filharmonija, Vecumnieku mūzikas un mākslas skola, Druvienas pamatskola, Gulbenes novada Tirzas pamatskola, Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs, Alojas kultūras nams, Bauskas novada izglītības pārvalde, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas centrs un Carnikavas, Līvānu un Rugāju novada pašvaldības.


Kopumā balvai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēma 75 veiksmes stāstus, ko īstenojuši enerģiski un aizrautīgi cilvēki, aktīvi piedaloties un ticot sava ciema, pagasta, novada un reģiona attīstībai.


Ar pašvaldību iesniegtajiem radošajiem risinājumiem iespējams iepazīties mājaslapā www.tavavara.lv.


Radošuma balva pasniegta radošās darbības nedēļas RADI! laikā, kas šogad visā Latvijā norisinās no 12.marta līdz 18.martam. Šāda iniciatīva tiek īstenota pirmo reizi; tā izveidota, lai atrastu un visas Latvijas mērogā popularizētu pašvaldību radošo potenciālu, pieredzi un sasniegumus gan ikdienas darbā, gan attīstības procesu virzīšanā.


RADI! nedēļas mērķis ir parādīt Latvijas radošo potenciālu, pieredzi un sasniegumus, kā arī veicināt izpratni un interesi par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām un zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību. Nedēļas iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu Padome Latvijā. Pilna pasākumu programma un plašāka informācija: www.radilatvija.lv.


Meklē @radilatvija sociālajos tīklos twitter.com, facebook.com un draugiem.lv.


Mēs esam radoši, mēs esam RADI! 

Ziņu sagatavoja:
Linda Tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Tagi: Radošums, Radošās darbības nedēļa, Radošuma balva