Šodien, 2009. gada 25.jūnijā, maģistra diplomus saņems 92 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes absolventi. 11 no viņiem augstskolu beidz ar izcilību. Komunikācijas studiju nodaļā tie ir: Aleksis Jarockis, Alise Ķezbere, Klinta Ločmele, Olga Procevska, Inese Salmiņa un Vera Zajeca, Politikas zinātnes nodaļā Didzis Kalniņš, bet Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā : Dace Bergmane-Behmane, Kristīne Deksne-Jerohina, Aiga Grēniņa un Baiba Zvaigzne.
Maģistra darbu tēmu loks šogad bija īpaši plašs un interesants. Darbos pētīta valsts pārvaldes un valsts budžeta komunikācija, politiskās komunikācijas kultūra, kā arī latviešu nacionālās identitātes vērtību - lauku un lauksaimniecības - reprezentācijas, Rīgas naratīvs un inteliģences diskurss.
 
„Mūsu priekšrocības ir šīs fakultātes sniegtās iespējas - gan pilnveidot sevi akadēmiski, gan praktiski. Iespēja iesaistīties projektos, pierādīt savas prasmes un zināšanas, dalīties domās un apmainīties ar viedokļiem - tas viss ir nodrošināts nepārtraukti, it īpaši studējot maģistrantūrā. Šie augstie rezultāti sasniegti pateicoties centībai, atbildībai un personīgajai motivācijai. Protams, tas nebūtu iespējams bez pasniedzēju spējas dalīties zināšanās un attieksmes ar kādu mēs tikām sagaidīti ik vakara lekcijās, kopējās pozitīvās atmosfēras fakultātē. Īpaši liels ieguvums visiem šīs fakultātes studentiem ir izcilā bibliotēka ar bagātīgo literatūru un elektroniskajiem resursiem, kas nenoliedzami ir palīdzējis mums sasniegt šīs virsotnes augstāko punktu. Gandarījums par paveikto ir liels, taču tikai mēs katrs pats zinām, cik daudz tas no mums ir prasījis... Draugu un tuvinieku atbalsts, kursa biedru saliedētība ne tikai īslaicīgā periodā, bet abu studiju gadu laikā ir neatsverams atbalsts izciliem panākumiem" atzīst Inese Salmiņa, viena no 11 absolventiem, par kuru paveikto pasniedzēji izjūt īpašu gandarījumu.
 
Fakultāte lepojas, ka šī gada maģistranti iezīmē aizvien spēcīgākus un motivētākus komunikācijas, politikas zinātnes, socioloģijas, informācijas un bibliotēkzinātnes nozaru pārstāvjus.
 
LU Sociālo zinātņu fakultātes izlaidums šodien sākas plkst. 18:00 Papildu informācija par LU izlaidumiem: http://www.lu.lv/aktualitates/index.html?id=3611
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aija Rozenšteine
LU Sociālo zinātņu fakultātes Ārējo sakaru koordinatore
Tālr.: 67089866; 29151217
 
 
Preses relīze LETA
Copyright © LETA