Memoriālo muzeju apvienība, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Latvijas Nacionālā bibliotēka 2012. gada 18. oktobrī organizē radošo semināru "Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”.

Semināra uzmanības lokā ar tekstuālu avotu prezentāciju saistīto ekspozīciju projektēšanas specifika dažādās muzeālās ekspozīcijās (priekšmeta īpatnības; zīmes un priekšmeta īpašās attiecības, ekspozīcijas vēstījums utt.): memoriālos muzejos, rakstniecības muzejos, grāmatniecības muzejos u.c.


Semināra darba gaitā iecerēta domu apmaiņa – dalīšanās pieredzē, iecerēs un teorētiskajās zināšanās:
– par literāro manuskriptu, dokumentu, iespieddarbu u.c. rakstveida avotu jēgpilnas eksponēšanas metodēm un tehniskajām iespējām to satura padziļinātai atklāsmei,
– par jaunu ekspozīciju izveidi, plānošanu, nepieciešamību un alternatīvām,
– par eksponātu saglabātības jautājumiem un nosacījumiem materiālu izstādīšanai.


Semināra norises vieta – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.


Aicinām muzeju un bibliotēku darbiniekus, kā arī citas ieinteresētas personas atbalstīt mūsu ieceri un pieteikt referātu tematus (ar anotāciju līdz 500 zīmēm) līdz 2012. gada 15. aprīlim uz adresi seminars@rmm.lv.


Semināra darba grupa:
Jānis Garjāns
Ināra Klekere inara.klekere@lnb.lv
Rita Meinerte rita.meinerte@memorialiemuzeji.lv
Ilze Knoka ilze.knoka@rmm.lv

Tagi: Semināri, Tekstuālie avoti, Teksta vizualizācija, Muzeālās ekspozīcijas