Eiropas Komisijas (EK) Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra publicējusi ES programmas "Kultūra" (2007-2013) aktivitāšu "Daudzgadu sadarbības projekti" un "Sadarbības projekti" 2011. gada projektu konkursu rezultātus.

Vienpadsmit atbalstītos projektos iesaistītas Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas. Spriežot pēc Latvijas kultūras organizāciju iesniegto projektu skaita, interese ir bijusi salīdzinoši lielāka nekā iepriekšējos gados.


Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā no visām programmas "Kultūra" dalībvalstīm tika iesniegti 58 daudzgadu sadarbības projekti, no kuriem ar Latvijas līdzdalību bija 12 projekti. Tika atbalstīti 14 projekti, no kuriem 6 projekti ir ar Latvijas kultūras organizāciju līdzdalību. Aktivitāte "Daudzgadu sadarbības projekti" ilgst trīs līdz piecus gadus, un tajos piedalās vismaz sešu valstu organizācijas.


Savukārt aktivitātē "Sadarbības projekti" tika iesniegti 318 sadarbības projekti no visām programmas dalībvalstīm, tostarp 17 projekti, kuros iesniedzēji vai partneri ir Latvijas kultūras institūcijas. Atbalstīti tika 112 projekti, no kuriem 5 projektos piedalās sešas Latvijas kultūras institūcijas. Sadarbības projektu ilgums ir līdz diviem gadiem, un tajos piedalās vismaz trīs valstu organizācijas.


Projekti pārstāv dažādas kultūras nozares - vizuālo un skatuves mākslu, kultūras mantojumu, mūziku, deju, izglītību. Taču tos vieno atbilstība ES programmas "Kultūra" mērķiem – sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.


Eiropas Komisija atbalstījusi šādus projektus:

1. Biedrības Jauno mediju kultūras centra RIXC sadarbības projektu TECHNO-ECOLOGIES. Other Approach to Cultural, Social and Ecological Sustainability, kurā līdzās vēl 6 organizācijām no Francijas, Somijas, Nīderlandes, Lietuvas un Serbijas, piedalīsies arī Liepājas Universitāte. EK projekta īstenošanai piešķīrusi 195 000 eiro.


2. Turku universitātes iesniegto sadarbības projektu Contemporary Self-Portaits, kurā viens no projekta dalībniekiem ir Biedrība ISSP no Latvijas. EK piešķirtais projekta finansējums ir 200 000 eiro.


3. Polijas kultūras organizācijas Fundacja Platon imienia Kuby Ruminskiego sadarbības projektu Cosmic underground, kurā starptautisko partneru vidū iekļauta organizācija no Latvijas - SIA Rain Project. EK finansējums projektam ir 194 000 eiro.


4. Nīderlandes kultūras organizācijas Stichting Cappella Amsterdam iesniegto sadarbības projektu TIME for TENSO 12 13: Innovation and Musical Excellence in Choral Music, divpadsmit dalībnieku vidū ir arī Latvijas Radio koris. EK projekta īstenošanai piešķīrusi 197 630 eiro.


5. Nantes Europe Express organizācijas no Francijas iesniegto sadarbība projektu La Nouvelle Troupe, kurā piedalās arī Rīgas Dome. Projekta īstenošanai piešķirtā EK dotācija ir 200 000 eiro.


6. Francijas kultūras organizācijas Institute for Research and Coordination Acoustic Music daudzgadu sadarbības projektu Ulysses - a European odyssey with young artists for new music, kura četrpadsmit starptautisku partneru vidū iekļauta arī biedrība Brīvās mūzikas aģentūra no Latvijas. EK finansējums projektam ir 2 000 000 eiro.


7. Dānijas kultūras organizācijas Dansens Hus daudzgadu sadarbības projektu Kedja 2012-2015, bez partneriem no Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Islandes, ir arī biedrība no Latvijas - Jaunā teātra institūts. EK finansējums projektam ir 689 605 eiro.


8. Grieķijas kultūras organizācijas Institute for Research on Music and Acoustics-GMDC daudzgadu sadarbības projektu MINSTREL - Music Network Supporting Transnational Exchange and Dissemination of Music Resources at European Level, kurā piedalās biedrība Latvijas Mūzikas un informācijas centrs. EK finansējums projektam ir 651 500 eiro.


9. Vācijas kultūras organizācijas Spielmotor Munchen e.V. (Festival Spielart) daudzgadu sadarbības projekts Global city - Local city ar biedrības Jaunā teātra institūts piedalīšanos. EK finansējums projektam ir 1 473 000 eiro.


10. Slovēnijas kultūras organizācijas Association for Culture and Education KIBLA daudzgadu sadarbības projektu Soft Control, kura starptautisko partneru vidū iekļauta arī biedrība Jauno mediju kultūras centrs RIXC. EK finansējums projektam ir 2 000 000 eiro.


11. Vācijas kultūras organizācijas Public Art Lab daudzgadu sadarbības projektu European Urban Media Network for Connecting Cities, kur vienpadsmit starptautisko partneru vidū ir Nodibinājums Rīga 2014. EK finansējums projektam ir 1 541 035 eiro.


Atbalstīto projektu uzsākšana plānota no šā gada maija. Projektos iesaistītajām Latvijas kultūras organizācijām un institūcijām ir iespēja konkursa kārtībā pretendēt uz valsts budžeta līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai. Valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu paredzēts izsludināt šī gada 2.ceturksnī.


Informāciju par ES programmu "Kultūra" izplata un konsultācijas projektu sagatavošanā sniedz Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta ES kultūras kontaktpunkts Latvijā (www.kkplatvija.lv). Plašāku informāciju par katru atbalstīto projektu, tā saturu un norisi var iegūt pie projektu dalībniekiem.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306
Lolita.Rusina@km.gov.lv
www.km.gov.lv

Laura Turlaja
Kultūras ministrija
ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja
Tālr.: 67 330 228
Laura.Turlaja@km.gov.lv
www.kkplatvija.lv

Tagi: Kultūra, Projektu konkursi