Rīgas iedzīvotāji par prioritāru uzskata kultūrizglītības finansēšanu, liecina pēc Rīgas domes pasūtījuma maijā veiktā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptauja.
SKDS veica Rīgas iedzīvotāju aptauju, lūdzot atbildēt, kurus virzienus kultūras jomā pašvaldībai būtu noteikti jāturpina finansēt gadījumā, ja piešķirto budžetu nāktos samazināt.
Katram respondentam bija iespēja izvēlēties divus, viņaprāt, nozīmīgākos virzienus no četriem piedāvātajiem - "kultūrizglītība (mūzikas un mākslas skolas)", "amatieru kolektīvu vadītāju atalgojums", "festivālu programma un kultūras projektu konkursi" un "kultūras centri".
 
Gandrīz puse no 800 aptaujātajiem rīdziniekiem - 47% - par prioritāru kultūras jomā atzina finansējuma nodrošināšanu kultūrizglītībai. Pētījuma rezultāti liecina, ka visās analizētajās sociāldemogrāfiskajās grupās pašvaldības finanšu atbalsts kultūrizglītībai par prioritāti atzīts biežāk nekā pārējie izvēlei piedāvātie virzieni.
 
Otrais biežāk atzīmētais virziens bija kultūras centri. Šo atbildi bija izvēlējušies 29% respondentu. Aptuveni piektā daļa no aptaujātajiem rīdziniekiem par prioritāriem virzieniem atzina festivālu programmu un kultūras projektu konkursus. Šādi atbildējuši 22% aptaujāto. Savukārt 17% par prioritāru nosauca amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumu nodrošināšanu.
 
Sadaļā "cits variants" kā prioritāte tika minēts arī finansējums bibliotēkām, mazākumtautību pasākumiem, izklaides parkam, vienreizējām akcijām, kā arī respondenti bija pauduši uzskatus "neko nevajag finansēt" un "nevajag samazināt finansējumu". 24,8% aptaujāto bija izvēlējušies atbildi "grūti pateikt".
 
SKDS aptauja tika veikta 2009.gada maijā, tās laikā tika aptaujāti 800 rīdzinieki vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
 
 
Mārtiņš Vilemsons LETA
 
Copyright © LETA