Nepieciešamie līdzekļi bērnu mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumam, ko valsts budžeta dotācijas veidā piešķir Kultūras ministrija (KM), ir rasti, pārdalot Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) būvniecībai paredzēto finansējumu.
Kultūras ministrs Ints Dālderis, uzsverot bērnu mūzikas un mākslas skolu nozīmīgo lomu kultūrizglītībā un uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā, norāda: "Šobrīd ir rasts risinājums, lai saglabātu desmitiem gadu garumā veidoto sistēmu. Esam darījuši visu iespējamo, lai 145 bērnu mūzikas un mākslas skolas šogad varētu turpināt savu darbību, nodrošinot finansējumu 1700 pedagogu likmju atalgojumam, taču pašvaldībām, kuras ir šo skolu dibinātājas un uzturētājas, pašām ir jālemj, kā organizēt skolu turpmāko darbību."
 
Vairāk nekā viens miljons latu no LNB paredzētajiem līdzekļiem tiks novirzīti mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 2009. gadā, savukārt, trūkstošo summu bibliotēkas projekta īstenošanai plānots kompensēt no valsts īpašuma objektu privatizācijā gūto ienākumu atskaitījumiem, kā to paredz 14.jūnija valdības ārkārtas sēdes lēmums.
 
Kultūras ministrija uzsver, ka šādā veidā tiek nodrošināta gan ļoti būtiska esošās kultūrizglītības sistēmas posma saglabāšana, gan LNB projekta realizācijas turpināšana. Ekonomiskās krīzes apstākļos bibliotēkas celtniecība rada pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību - projekta īstenošanā patlaban nodarbināti vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku. Projekta īstenošana ir nozīmīga būvniecības sektoram, kas ir viens no ekonomikas dzinējspēkiem, savukārt ilgtermiņā Gaismas pils vērtējama kā nozīmīgs solis zināšanu sabiedrības attīstībā un konkurētspējīgas tautsaimniecības veidošanā Latvijā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 29192298
 
 
Preses relīze LETA
 
Copyright © LETA