Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Mākslinieku savienību un Latvijas Nacionālā bibliotēku izsludina jaunu konkursu :
PLAKĀTU KONKURSS – IZSTĀDE: ARĪ BRĪVĪBA
2009. gada novembrī aprit 20 gadi kopš nojaukts Berlīnes mūris. Šis notikums iezīmēja pagriezienu ne vien Vācijas vēsturē, bet simbolizēja politiskās situācijas izmaiņas Austrumeiropā un pasaulē kopumā. Aukstā kara beigas ļāva vairākām Eiropas valstīm atjaunot suverēnas valsts statusu. Līdz ar to pēc Berlīnes mūra krišanas vairākiem miljoniem Austrumeiropas iedzīvotāju kļuva pieejamas Brīvības un demokrātijas vērtības.
 
Atzīmējot šo Eiropai tik svarīgo notikumu, Latvijas Okupācijas muzejs, Gētes institūts Rīgā, Latvijas Mākslinieku savienība un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina visus Latvijas profesionālos un topošos māksliniekus piedalīties plakātu konkursā Arī Brīvība.
 
Konkursa mērķis ir ar plakātiem – mākslinieciski visiedarbīgākajiem līdzekļiem – atgādināt Latvijas sabiedrībai par vēsturiskiem notikumiem Eiropā, kuri bija nozīmīgi Latvijas neatkarības atjaunošanā. Konkursam iesniegtie darbi papildinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas plakātu kolekciju un Latvijas Mākslinieku savienības Nacionālā krājuma plakātu kolekciju.
 
Iesniedzamajiem darbiem jāatbilst šādām prasībām:
 
– plakātam ir jāatspoguļo vēsturiskā notikuma nozīmīgums. Plakāts var būt veltīts Berlīnes mūra krišanai un/vai 1989. gada pārmaiņām kopumā;
 
– plakātiem jābūt augstvērtīgā profesionālā mākslinieciskā līmenī;
 
– plakātu tehniskais izpildījums nav ierobežots;
 
– iesniegtie darbi nedrīkst būt lielāki kā 100 x 70 cm.
 
Šifrēti darbi jāiesniedz līdz 15.10.2009. Latvijas Okupācijas muzejā – Strēlnieku laukumā 1, Rīgā, LV-1050. Autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi lūdzam pievienot slēgtā aploksnē, uz kuras norādīta tāda pati devīze kā uz iesniedzamā darba.
 
Iesniegtos darbus vērtēs žūrija no Latvijas Mākslinieku savienības, Latvijas Mākslas akadēmijas, Gētes institūta Rīgā, Latvijas Okupācija muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvjiem.
 
Mākslinieciski interesantākajiem un radošākajiem darbiem žūrijas komisija piešķirs Gētes institūta Rīgā, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balvas. Konkursam – izstādei iesniegtie darbi 2009. gada novembrī tiks eksponēti Gētes institūtā Rīgā un pēc tam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Konkursu rīko Latvijas Okupācijas muzejs, Gētes institūts Rīgā, Latvijas Mākslinieku savienība un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 
Konkursa koordinatori:
 
Danute Dūra
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas vadītāja
Tālr.: 67 211 030; 2918 4594
Elektroniskā pasta adrese: danute@omf.lv
 
Jānis Spalviņš
mākslinieks, Starptautiskās Mākslas Asociācijas Europe IAA izpildkomitejas loceklis
Tālr.: 2972 7748
Elektroniskā pasta adrese: spalvinsh@inbox.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Danute Dūra
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas vadītāja
 
 
Copyright © LETA