Sākot ar 2012. gada februāri Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) piedāvā saviem lasītājiem vienu no pasaulē lielākajām un plašākajām zinātniskajām daudznozaru datubāzēm Science Direct un tās saistīto produktu Scopus.

Tā ir unikāla iespēja studentiem, pasniedzējiem, zinātniekiem un pētniekiem sekot līdzi jaunākajai, aktuālākajai informācijai, pētījumiem un zinātnes sasniegumiem. Science Direct piedāvā izdevniecības Elsevier pilnteksta žurnālus eksaktajās zinātnēs (vides zinātnē, bioloģijā, medicīnā, fizikā, matemātikā, u.c.), tehniskajās zinātnēs (datorzinātnē, inženierzinātnē, u.c.), sociālajās un humanitārajās zinātnēs (ekonomikā, antropoloģijā, mākslā, u.c.). Datubāzē iekļauta arī bibliogrāfiskā informācija un kopsavilkumi vairāk nekā 20 000 rakstiem. Datubāze pieejama visās LNB lasītavās.

 

LNB pieejamo ScienceDirect žurnālu saraksts 
Žurnālu saraksts sociālajās un humanitārajās zinātnes
ScienceDirect Top 25 raksti
Interaktīvs ceļvedis datubāzes izmantošanā (angļu val.)
Palīgs datubāzes izmantošanā (angļu val.)
Video pamācības datubāzes izmantošanā

 

Scopus  ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju, bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Datubāzē iespējams veikt žurnālu vizuālo analīzi, meklēt informāciju pēc autora, iestādes nosaukuma, atslēgvārdiem un citiem kritērijiem, kā arī uzrādīts žurnālu un rakstu citējamības indekss, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus. Arī šī datubāze pieejama visās LNB lasītavās.

 

Palīgs datubāzes izmantošanā (angļu val.)

Iesakām izmēģināt šīs datubāzes, lai personīgi pārliecinātos par to daudzveidīgo saturu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties LNB Elektronisko resursu lasītavā, kur Jūs saņemsiet konsultācijas un ieteikumus, kā pilnvērtīgi izmantot šos informācijas resursu.