Kultūras ministrijas konkurss "Gada balva bibliotēku, muzeju un amatiermākslas nozarēs" tiek rīkots katru gadu ar mērķi noteikt un apbalvot izcilākos nozarē strādājošos par radošiem un ilgtspējīgiem sasniegumiem bibliotēku, muzeju, nemateriālā kultūras mantojuma un ar to saistītās amatiermākslas nozarēs un kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu šo nozaru attīstībā.
Šogad konkursam tika pieteikti 40 pretendenti: bibliotēku nozarē - 11 (tajā skaitā viena pretendentu grupa), muzeju nozarē - 9 un nemateriālā kultūras mantojuma un ar to saistītās amatiermākslas nozarēs - 20 pretendenti.
 
Šogad pirmo reizi nozaru pārstāvji saņem balvas arī nemateriālā kultūras mantojuma jomā.
 
Balva bibliotēku nozarē un nemateriālā kultūras mantojuma jomā piešķirta:
 
• Bauskas rajona Codes pagasta Jauncodes bibliotēkas vadītājai Intai Krieviņai par nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, novada kultūrvēstures apzināšanā un popularizēšanā;
 
• Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja bibliotēkas vadītājai Jeļenai Kolpakovai par nozīmīgu ieguldījumu izglītības iestādes bibliotēkas attīstībā un jauniešu pilsoniskās apziņas veidošanā;
 
• Jēkabpils rajona Dunavas pagasta bibliotēkas vadītājai Indrai Ruļukai par radošu un inovatīvu darbību daudzveidīgu bibliotēkas pakalpojumu pieejamības veicināšanā un novada kultūrvides veidošanā;
 
• Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas "Tilts" vadītājai Dacei Sikai par aktīvu un radošu veikumu bibliotēkas darba attīstībā un bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošanā;
 
• Balvu Centrālās bibliotēkas darba grupai: vecākajai bibliotekārei Inārai Bobrovai, vecākajai bibliogrāfei Veronikai Irbītei un vecākajai bibliotekārei Marijai Voikai par mērķtiecīgu darbību novada kultūras mantojuma apzināšanā un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu attīstīšanā.
 
Balva muzeju nozarē piešķirta:
 
• Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītājai Elita Ansonei par profesionālu ieguldījumu projekta "Padomjzemes mitoloģija" sagatavošanā un īstenošanā;
 
• Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītājai Inesei Dundurei par nozīmīgu ieguldījumu Latgales keramikas ekspozīcijas "Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums" īstenošanā;
 
• Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniecei zinātniskajā darbā Irinai Zeibārtei par ieguldījumu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas atzīmēšanā, koordinējot grāmatas - fotoalbuma "90 Latvijas gadi" sagatavošanu.
 
Balva amatiermākslas nozarē un nemateriālā kultūras mantojuma jomā piešķirta:
 
• etnogrāfei Ainai Alsupei par izcilu ieguldījumu tautas lietišķās mākslas vēstures izpētē un saglabāšanā - pētījumu "Audumi Latgalē 20. gadsimtā";
 
• suitu sievai Ilgai Leimanei par rūpīgu un mērķtiecīgu darbu, sekmējot suitu nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju un vērtību nostiprināšanu sabiedrībā;
 
• Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansambļa "Vektors" mākslinieciskajam vadītājam Uldim Šteinam par nopelniem latviešu tautas dejas attīstībā un Latvijas dejotāju vienošanu projektā "Garākā deja" ansambļa "Vektors" 50 gadu jubilejas gadā.
 
Kultūras ministrijas konkursa "Gada balva bibliotēku, muzeju un amatiermākslas nozarēs" laureātu apbalvošanas ceremonija notiks šā gada 11.jūnijā plkst.16.00 Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūrā (Rīga, Pils laukums 4).
Paldies visiem, kas konkursam pieteica pretendentus! No sirds sveicam laureātus!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 29192298
 
Copyright © LETA