2009. gada 5. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, Rūpniecības ielā 10, notiks grāmatas "Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža. Biobibliogrāfija" atvēršanas svētki. Tā izdota Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas sērijā "Latvijas zinātnieki" un veltīta akadēmiķes, profesores, politiķes, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidentes, ekonomistes Baibas Rivžas nozīmīgajai jubilejai, ieguldījumam sabiedrības integrācijā, uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā, jauno LLU studentu, doktorantu audzināšanā.
 
Minētajā sērijā kopš 1958. gada jau izdotas 76 biobibliogrāfijas Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem, goda un ārzemju locekļiem, goda doktoriem, speciālistiem kā dabaszinātņu, tā arī humanitāro un sociālo zinātņu jomās. Protams, ievērojams pārsvars šo dažādo zinātņu nozaru bibliogrāfiju vidū ir eksakto zinātņu pētniekiem (64%), tomēr humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku bibliogrāfijas veido jau vairāk par pusi no iepriekšminētajām (36%) un šo palielinājumu devis arī jaunākais LAB izdevums.
 
Dr. habil. oec., profesores Baibas Rivžas biobibliogrāfijā apkopoti viņas publicēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu, viņas vadībā izstrādāto un recenzēto promocijas darbu, to kopsavilkumu, interviju ar B. Rivžu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņas dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību no 1969. gada līdz 2009. gada maijam.
Biobibliogrāfiju ievada biogrāfiskas ziņas par akadēmiķi B. Rivžu, profesora, Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksrektora, LLU Ekonomikas fakultātes pirmā dekāna Voldemāra Strīķa, LZA prezidenta Jura Ekmaņa, LZA Senāta priekšsēdētāja Jāņa Stradiņa, izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes, Daugavpils universitātes zinātņu prorektores Elitas Jermolajevas, Latvijas Lauku sieviešu apvienības valdes priekšsēdētājas Rasmas Freimanes, jaunākās doktorantes, tagad jau ekonomikas doktores Elīnas Konstantinovas apceres par B. Rivžu. Biogrāfiju papildina ziņas par autores nozīmīgākajiem referātiem, ziņojumiem un dalību Latvijas un starptautiskajās konferencēs no 2004. gada līdz 2009. gada pavasarim, projektiem, kā arī fotoattēli kopā ar ģimenes locekļiem, kolēģiem un ievērojamiem cilvēkiem.
 
"Rodas jautājums – vai ekonomikas zinātnes pētījumi un rekomendācijas paliek tikai paša zinātnieka un tuvāko kolēģu, dažu interesentu rīcībā vai arī tiem ir praktiska nozīme un pielietojamība? Cik daudz šos materiālus izmanto dažādu nozaru politikas veidotāji? Vai zinātnieks ar saviem ieteikumiem vispār ir kādam vajadzīgs? Akadēmiķes B.Rivžas pārliecība ir – jā, ir vajadzīgs, tikai zinātniekam pašam ir jābūt aktīvākam, uzstājīgākam, drošākam paust savu viedokli un pārliecināt par savu taisnību – ar skaitļiem un faktiem, kas ekonomikā ir ļoti svarīgi pierādījumi" (E. Jermolajeva).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Ivbule
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Bibliogrāfijas un pētniecības nodaļas vadītāja
 
Copyright © LETA