VA "Akadēmisko programmu aģentūra" sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju kārtējo reizi ir izsludinājusi pieteikšanos uz Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē. 2009. gada prioritātes: Radošums valodu apguvē un Valodas un uzņēmējdarbība.
2009. gada konkursā var piedalīties inovatīvi projekti, kuri piedāvā radoši apgūt vairākas valodas, it īpaši retāk mācītās un lietotās. Projekta aktivitātēm pieteikšanās brīdī jābūt īstenošanas vai nobeiguma posmā un jāietver vismaz viena no oficiālajām Eiropas Savienības valstu vai kandidātvalstu valodām. Aicināti pieteikties arī neformālās izglītības sniedzēji, piemēram, bibliotēkas, radio, televīzija, kā arī uzņēmumi, kas nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas.
 
Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē (EAZVA) ir balva, kuru izveidoja Eiropas Savienība un atbalsta Eiropas Komisija. Tās mērķis ir popularizēt inovatīvu un efektīvu valodu apguvi. Tā tiek pasniegta 26. septembrī – Eiropas Valodu dienā.
 
Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 2009. gada 1. jūlijam (pasta zīmogs) valsts aģentūrā "Akadēmisko programmu aģentūra", Blaumaņa ielā 22, Rīgā, LV-1011.
 
Pieteikuma anketas un papildu informācija: www.apa.gov.lv, eazva@apa.lv, tālr. 67280138
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Asare
VA "Akadēmisko programmu aģentūra" Informatīvās sadarbības programmu un tīklu nodaļas vadītāja
 
Copyright © LETA