Rīga, 2.jūn., LETA. No privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem 13 901 436 lati novirzīti Kultūras ministrijas (MK) īstenotajiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Rīgas akustiskās koncertzāles būvniecības projektiem.

Tas teikts šodien valdībā skatītajā Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par no valsts īpašuma privatizācijā gūto ienākumu atskaitījumiem piešķirto līdzekļu izlietojumu un to atlikumiem.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem privatizācijas procesā iegūtos naudas līdzekļus ieskaita valsts īpašuma privatizācijas fondā pēc tam, kad rezervēti līdzekļi un veikti atskaitījumi privatizācijas izdevumu segšanai, iemaksas pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos, atskaitījumi VAS "Privatizācijas aģentūra" (PA) rezerves fondā, kā arī veikti Ministru kabineta (MK) noteiktie maksājumi.

Ziņojumā norādīts, ka MK ir vairakkārt lēmis par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu dažādu pasākumu īstenošanai, tādējādi samazinot valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksāto līdzekļu apmēru. Lielākā daļa no novirzītajiem līdzekļiem ir izlietota, tomēr daļa atrodas attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu Valsts kases (VK) kontos vai PA kontā.

No privatizācijas gūtajiem ieņēmumiem Kultūras ministrijai (KM) pārskaitīti 6 901 436 lati. No tiem 6 900 646 lati jau izlietoti ar LNB projekta īstenošanu saistītiem izdevumiem. Atlikums VK kontā uz 2009.gada 20.aprīli ir 790 lati.

Tāpat KM piešķirti septiņi miljoni latu, no kuriem Liepājas koncertzāles projektam izlietoti 1 400 000 latu, valsts aģentūras "Jaunie Trīs brāļi" izveidošanai un darbības nodrošināšanai - 613 975 lati un Rīgas akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai - 984 790 latu. Atlikums VK kontā 2009.gada 20.aprīli bija 4 001 235 lati.

Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas pasākumu finansēšanai KM bija piešķirti 686 498 lati. Atlikums VK kontā 2008.gada beigās bija 36 799 lati.

Ņemot vērā iepriekš minēto un finansiālo situāciju valstī, KM lūdz līdzekļu atlikumu 4 015 432 latu apmērā novirzīt neatliekamiem izdevumiem, tostarp 3 799 400 latus LNB projekta īstenošanai 2009. un 2010.gadā un 202 625 latus - ar Rīgas akustiskās koncertzāles projektu saistīto līgumsaistību izpildei no 2009. līdz 2011.gadam.

Tieslietu ministrijai (TM) no privatizācijas ieņēmumiem piešķirti 750 000 latu ieslodzījuma vietu perimetra apsardzes inženiertehnisko līdzekļu pilnveidošanai, no kuriem TM ir apguvusi 298 507 latus. Atlikušos līdzekļus 451 492 latu apmērā paredzēts izlietot ieslodzījuma vietu perimetra apsardzes inženiertehnisko līdzekļu pilnveidošanas darbu samaksai.

Vides ministrijai piešķirti 3 886 000 latu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumu izpildei. Ministrija informē, ka visi piešķirtie līdzekļi ir nepieciešami un būs izlietoti līdz 2009.gada jūlijam.

Tāpat Vides ministrijai Baldones vidusskolas rekonstrukcijas projektam 2009.gadā piešķirti 100 000 latu un 2010.gadā 100 000 latu, bet pagaidām šī nauda nav izņemta no PA konta. Kā norāda ministrijā, piešķirto līdzekļu atlikumu nav iespējams novirzīt citām neatliekamām vajadzībām.

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) piešķirti 139 625 lati Murjāņu sporta skolas daudzfunkcionālās sporta halles būvniecībai. Atlikums VK kontā 2008.gada beigās - 34 398 lati.

Tāpat IZM piešķirti 200 000 latu Letonikas attīstības programmai, no kuriem atlikums ir 251 lats. Daugavas stadiona sagatavošanai XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV Deju svētku norisei piešķirti 360 000 latu, no kuriem nav izņemti 3650 lati. Rīgas Aviācijas universitātes parādu samaksai IZM novirzīti 1 955 964 lati, no kuriem nav izņemti 12 179 lati.

IZM rosina novirzīt neizlietotos līdzekļus 54 649 latu apmērā Daugavpils Mežciema arodskolas daļēja parāda segšanai par saņemto siltumenerģiju 42 398 latu apmērā un ēkas Vaļņu ielā 2, Rīgā, jumta seguma nomaiņai 12 251 lata apmērā. Ekonomikas ministrija (EM) uzskata: lai īstenotu IZM ierosinājumu, nepieciešams sagatavot vairākus tiesību aktu projektus.

EM no privatizācijā gūtajiem līdzekļiem piešķirti 200 000 latu uzņēmējdarbības vides attīstības institucionālās infrastruktūras pilnveidošanai. Atlikums VK kontā ir 15 296 lati. Tāpat EM pārskaitīti 500 000 latu sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošanai, no kuriem neizlietoti ir 523 lati. Atlikumi tiks pārskatīti atpakaļ PA kontā.

Divu jaunu ārējo ekonomisko pārstāvniecību atvēršanai Japānā un Polijā piešķirti 391 099 lati, no kuriem atlikums ir 219 697 lati. Neizlietotie līdzekļi nepieciešami Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju organizēšanai uz Japānu un Poliju, vizīšu Latvijā organizēšanai, eksporta veicināšanas mārketinga pasākumiem u.c. pasākumiem.

Tāpat EM piešķirti 294 000 latu konferenču un korporatīvo pasākumu tūrisma Latvijā veicināšanai, no kuriem neizlietoti ir 58 800 lati, kas tiks atskaitīti PA.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūrai piešķirti 799 140 lati, no kuriem nav izlietoti 327 169 lati.

Biznesa konferences "Global China Business Meeting" organizēšanai 2009.gada novembrī piešķirts 256 341 lats, kas tiks izlietots paredzētajam mērķim.

Privatizācijas un īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai piešķirti 737 000 latu. PA prognozē, ka no šiem līdzekļiem tuvākajos gados būs nepieciešami ne vairāk kā 50 000 latu, teikts informatīvajā ziņojumā.

Līna Mašina LETA

Copyright © LETA