Šodien, 2.jūnijā, Eiropas Parlamenta deputāti Ģirts Valdis Kristovskis un Inese Vaidere (Pilsoniskā Savienība) dāvina Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtam režisora Edvīna Šnores filmas "Padomju stāsts" (Soviet Story) 300 kopijas latviešu valodā. Tās paredzētas izmantošanai plašākās sabiedrības pulcēšanās vietās - Latvijas publiskajās bibliotēkās un muzejos. Interese par filmu joprojām ir augsta, jo īpaši pēc Krievijas valdības reakcijas, vēloties veidot īpašu komisiju "pareizu" vēstures faktu interpretācijai pašu zemē un ārvalstīs.
50 filmas kopiju saņems arī Latvijas muzeju biedrība - nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies valsts, pašvaldību un privātie muzeji kopīgu mērķu un projektu īstenošanai.
 
"Padomju stāsta" veidošanā piedalījās EP deputāti Ģirts Valdis Kristovskis un Inese Vaidere, bet finansiālu atbalstu šī darba tapšanai sniegusi Eiroparlamenta Nāciju Eiropas grupa (UEN).
 
Dokumentālā filma "Padomju stāsts" ir piedzīvojusi triumfālas pirmizrādes daudzās Eiropas valstīs, Eiropas Parlamentā, ASV, kā arī Latvijā. Filma demonstrēta Latvijas arī televīzijā. "Padomju stāstā" atainotie izmantotie dokumenti un hroniku kadri, kā arī atzītu vēstures autoritāšu un politiķu viedokļi un padomju totalitārisma režīmā cietušo latviešu, ukraiņu, krievu, somu dzīves liecības ir nenovērtējams vēsturisks materiāls, par kura esamību deputāti vēlas informēt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu.
 
"Esam atkal neatkarīga valsts, tomēr Padomju okupācijas varas noziegumi pret mūsu, kā arī citām tautām nav ne izvērtēti, ne arī nosodīti. Lai veicinātu vienotu vēstures notikumu izpratni Eiropā un pasaulē, kā arī panāktu starptautisku totalitārā komunisma noziegumu nosodījumu, esam finansējuši un līdzdarbojušies filmas "Padomju stāsts" izveidošanā. Nododam to plašākai sabiedrībai arī Latvijas pilsētās un reģionos, lai arī mums pašiem savā dzimtenē izveidotos vienota vēstures izpratne," pauž deputāti.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inga Plešauniece
EP deputātes Prof. Ineses Vaideres palīdze