„Diagnoze- vēzis” -  grāmata pacientiem un viņu piederīgajiem ar Eiropas Parlamenta deputāta Prof. Georga Andrejeva atbalstu nonāks visās Latvijas publiskajās bibliotēkās.
 
Grāmata „Diagnoze - vēzis” izdota 3000 eksemplāros (2000 latviski, 1000 krieviski). Ar LNB Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību grāmatas tiks izplatītas visās Latvijas publiskajās bibliotēkās. Kopā tiks izplatīti 870 grāmatas eksemplāri gan latviešu, gan krievu valodā.

Pirmo reizi šī grāmata tika sagatavota un izdota 2006.gadā 4000 eksemplāros.
 
Šobrīd grāmata kļuvusi par bibliogrāfisku retumu.
Grāmatas autore Dace Baltiņa ir ārste ar ļoti lielu pieredzi onkoloģijas jomā. Tieši tāpēc ļoti svarīgi, ka grāmatā vienkāršā un saprotamā valodā mēģināts atbildēt uz pacientus un viņu piederīgo visbiežāk interesējošiem jautājumiem par vēzi un tā ārstēšanas metodēm. Profesore Dace Baltiņa uzsver: „Vēzis mūsdienās ir kontrolējama hroniska slimība, tāpēc grāmatas mērķis ir lasītājus nevis biedēt, bet gan kliedēt jebkādus aizspriedumus, iedrošināt atklātam dialogam un veicināt labāku ar vēza slimību saistītu problēmu izpratni. Sirsnīgs paldies prof. Georgam Andrejevam par atbalstu un padarīto aizvadītajos gados, Latvijas pacientu vārdā!”.
 
Lai ārstēšanās būtu sekmīga, ļoti svarīga ir sapratne un informācija par slimību. „Diemžēl Latvijā joprojām cilvēki baidās un domā, ka nerunājot, nesakot, neinteresējoties, izdosies no slimības izvairīties”, saka onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ilggadējā vadītāja Daina Mezīte. Viņa arī turpina: „Galvenais cīņā ar slimību, ir zināšanas. Ja saprotam slimību, tad nebaidāmies, ja nebaidāmies, tad jautājam ārstam, palīdzam sev to uzvarēt. Šī grāmata ir ļoti svarīga pacientiem.”
 
Grāmata „Diagnoze- vēzis” izdota ar Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas atbalstu, to atbalstījis Eiropas Parlamenta deputāts prof.Georgs Andrejevs, kurš par vienu no savas darbības prioritātēm Eiropas Parlamentā izvēlējies onkoloģiskās aprūpes uzlabošanu Latvijā. G. Andrejevs atbalstījis EP rezolūcijas „Par līdzvērtīgu vēža ārstēšanas iespējām visās ES valstīs” izstrādi un pieņemšanu. G. Andrejevs arī uzskata, ka šobrīd Latvijā situācija onkoloģijā ir dramatiska, jo joprojām daudz vēžu atklāj vēlīnās stadijās, līdz ar to tos ārstēt nav iespējams. Tāpēc, kā uzskata G.Andrejevs, visai Latvijas sabiedrībai kopumā, gan pacientiem, gan ārstiem, gan veselības aprūpes administratoriem ir jāmaina sava attieksme pret onkoloģiskām slimībām un jāpanāk, ka vēzis patiešām tiek uztverts kā hroniska saslimšana.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibilotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā speciāliste Solvita Ozola visu Latvijas bibliotēku vārdā izsaka lielu pateicību Prof. Georgam Andrejevam par šo vērtīgo dāvinājumu, kurš nu pieejams ikkatrā Latvijas bibliotēkā ar vēzi slimojošajiem pacientiem un viņu piederīgajiem.
 
 
Ingmārs Sīpols
Georga Andrejeva palīgs
Tālr.: 67085472; 29123884
www.andrejevs.lv