Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas kārtību, lai arī šogad pašvaldības spētu nodrošināt savus iedzīvotājus ar bezmaksas interneta un datora lietošanas pakalpojumiem to publiskajās bibliotēkās.

To paredz ceturtdien, 16. februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus" (turpmāk - noteikumu projekts).


Noteikumu projekts paredz mērķdotācijas piešķiršanu tām pašvaldībām, kam laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam radušās papildu interneta piekļuves un vienotā palīdzības dienesta* pakalpojumu izmaksas Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā.


Šajā laika periodā katrai pašvaldībai piešķiramo mērķdotācijas apmēru aprēķinās proporcionāli tās interneta piekļuves un izveidotās infrastruktūras vienotā palīdzības dienesta pakalpojumu izmaksām, kā arī atbilstoši valsts budžetā paredzētajam finansējumam - LVL 78 939 apmērā. Atbilstoši izstrādātajam noteikumu projektam mērķdotācijas apmēru aprēķinās valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".


Savukārt, lai arī pēc 2012. gada 1. aprīļa līdz gada beigām pašvaldības spētu nodrošināt savus iedzīvotājus ar bezmaksas interneta un datora lietošanas pakalpojumiem publiskajās bibliotēkās, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" veiks iepirkuma procedūru, lai šajās bibliotēkās noteiktu datu pārraides tīkla pieslēguma nodrošinātāju. Iepirkuma procedūras uzvarētājam Valsts reģionālās attīstības aģentūra pārskaitīs maksu par pakalpojumu sniegšanu pašvaldībām - ne vairāk kā LVL 238 036.


Saskaņā ar Bibliotēku likumu valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.


* Vienotais pakalpojuma dienests sniedz atbalstu pašvaldību bibliotēku darbiniekiem ar datortehnikas problēmu atrisināšanu un lietotāju konsultēšanu, kā arī uzrauga datortehnikas un vienotā tīkla darbību. 

Ziņu sagatavoja:
Linda Tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve
Tālr.: 67026582
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Tagi: Bibliotēku pakalpojumi, Internets, Mērķdotācijas, Finansējums