Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa
aicina piedalīties maģistra darbu aiztāvēšanā.
Darbu aizstāvēšana Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmā notiks š.g. 12. jūnijā plkst. 9.00 (akadēmiskajā maģistra studiju programmā) un 15. jūnijā plkst. 10.00 (profesionālajā maģistra studiju programmā) LU Sociālo zinātņu fakultātes (Rīgā Lomonosova ielā 1A) 409. auditorijā.
 
 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Kalniņa
Aizstāvēšanas komisiju sekretāre