Laikā no 15. līdz 23. februārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā) notiks gadskārtējās apaļā galda diskusijas par 2011. gada nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē.

Laikā no 15. līdz 23. februārim LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā) notiks gadskārtējās reģionu galveno bibliotēku direktoru, metodiķu, bērnu nodaļu vadītāju, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu, kā arī v/a "Kultūras informācijas sistēmas" pārstāvju apaļā galda diskusijas par 2011. gada nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē – ieguvumiem, problēmām, jauniem un inovatīviem pakalpojumiem, statistikas rādītāju dinamiku.

 

1. apaļā galda diskusija notiks 2012. gada 15. februārī. Piedalās: Liepājas, Ventspils, Preiļu, Jelgavas un Limbažu reģionu galveno bibliotēku pārstāvji, Jūrmalas pilsētas galvenās bibliotēkas pārstāvji.

 

2. apaļā galda diskusija notiks 2012. gada 16. februārī. Piedalās: Aizkraukles, Gulbenes, Dobeles un Kuldīgas reģionu galveno bibliotēku pārstāvji un Daugavpils reģiona novadu metodiķis.

 

3. apaļā galda diskusija notiks 2012. gada 17. februārī. Piedalās: Bauskas, Balvu, Cēsu, Madonas, Ogres un Saldus reģionu un galveno bibliotēku pārstāvji.

 

4. apaļā galda diskusija notiks 2012. gada 22. februārī. Piedalās: Alūksnes, Krāslavas, Talsu, Valkas, Valmieras reģionu un Rēzeknes pilsētas galveno bibliotēku pārstāvji un Rēzeknes reģiona novadu metodiķis.

 

5. apaļā galda diskusija notiks 2012. gada 23. februārī. Piedalās: Jēkabpils, Ludzas, Salaspils (Pierīga) un Tukuma reģionu galveno, Rīgas pilsētas bibliotēku pārstāvji.

 

Diskusiju norises laiks no plkst. 10.30 līdz 14.00.

 

Apaļā galda diskusijas ietvaros būs iespējams aplūkot unikālu reģionālo laikrakstu preses klipu izstādi "Latvijas bibliotēkas var! Publisko bibliotēku aktivitātes 2011.gadā”, kurā izmantoti Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājuma materiāli. Eksponēto klipu kolekcija tiks mainīta, kā arī papildināta atbilstoši katras konkrētās diskusijas dalībnieku sastāvam, tādējādi katra reģiona bibliotēkas varēs iepazīties ar preses klipiem gan par savu, gan pārējiem reģioniem.

 

Pozitīvi vērtējams, ka daudzām publisko bibliotēku aktualitātēm reģionālajos laikrakstos atvēlēta būtiska vieta, kas liecina par veiksmīgu sava darba publicitāti. Īpaši daudz publikāciju pieejams par Bauskas, Alūksnes, Preiļu, Aizkraukles un Pierīgas bibliotēkām. Diemžēl ir publiskās bibliotēkas, par kurām ir tikai pāris publikāciju.

 

Izstāde sniedz ieskatu par to, kā publiskās bibliotēkas veidojas par kultūras, izglītības, moderno komunikāciju un mākslas centriem, telpu renovācijas rezultātā pat par mazajām gaismas pilīm. Pateicoties jaunām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, bibliotēkas kļūst par jauno mēdiju centriem un multifunkcionālām brīvā laika pavadīšanas vietām. Bibliotekāri atzīst, ka grāmatas internets vēl neapdraud, līdz ar to bibliotēka – vieta, kur tikties visai ģimenei. Izstādē tiek pozicionēti arī sekojoši viedokļi: bibliotēka ir vieta, kur cilvēki rada ģeniālus darbus, kā arī – bibliotēka ir bankas un pasta filiāle.

 

Izstādē eksponētie materiāli apliecina, ka bibliotēka nav zaudējusi savu lomu vietējā sabiedrībā, mainījies vienīgi bibliotēku pakalpojumu raksturs – tā sen vairs nav tikai grāmatu izsniegšanas vieta, bet sazarots informācijas centrs un daļai sabiedrības bibliotēka ir ļoti svarīga viņu ikdienas gaitās.

 

Preses publikācijās uzsvērta bibliotekāra kā centrālās personas loma iepriekš minēto pakalpojumu īstenošanā un veiksmīgā realizēšanā. Bibliotekāri ir magnēti, gaismas nesēji, gudri, izglītoti, radoši, zinoši... Un galvenā atziņa: bibliotekārs izdara daudz – veicina lasīšanu, piesaista jaunus lasītājus un brīvprātīgos palīgus, palīdzēt apgūt datoru un internetu gados vecākiem lasītājiem, realizē jaunus inovatīvus pakalpojumus, īsteno projektus, piedalās dažādos profesionālās pilnveides pasākumos un konkursos, organizē vietējās sabiedrības kultūras dzīvi... Lasītāji steidz uz bibliotēkām kā skudriņas uz pūzni, turklāt nebaidās atzīt bibliotēkas nozīmīgumu ceļā uz labāku dzīvi, bibliotēkās puiši ieskatās meitenēs, bērni zīmē dzejoļus, bibliotēkas tiek pieskandinātas ar dziesmām un notiek vēl daudz kas radošs un interesants. Bibliotekāri rīko pat nakts aktivitātes – piemēram, Nesēdi tumsā….

 

Izstādi "Latvijas bibliotēkas var! Publisko bibliotēku aktivitātes 2011. gadā" varēs apskatīt LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā no 2012. gada 15. februāra līdz 16. martam.

Ziņu sagatavoja:
Evija Vjatere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
Tālr.: 67969130

Inta Dubovska
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312808

Tagi: Izstādes, Bibliotēku darbs, Apaļā galda diskusijas, Bibliotēku atskaites