Latvijas Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Puškina biedrību ir sagatavojusi izstādi "Aleksandrs Puškins un Latvija", kas veltīta ievērojamā rakstnieka un dzejnieka 210. dzimšanas dienai.
Izstādes atklāšana notiks 2009. gada 28. maijā plkst. 15.00 Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Lielvārdes ielā 24.
 
Ekspozīcijas vadmotīvs ir atainot Aleksandra Puškina personību, daiļradi un tās ietekmi uz literātu un mākslinieku darbību Latvijā.
 
Edvarts Virza ir sacījis "Bet pāri visām teorijām stāv Puškina mūžam zaļais dzīves koks. Viņš piederēja visiem tāpēc, ka nekas cilvēcīgais viņam nav bijis svešs, bet izredzēto pulkam tāpēc, ka ir izturējis pārbaudījumu augstākās tiesas priekšā, kur tiek svētīts cilvēka gars un cilvēka gara varenība".
 
Latviešu valodā jau vairāk nekā pirms 100 gadiem radās pirmie Puškina dzejas tulkojumi. Laika gaitā laisti klajā neskaitāmi atsevišķi darbi un izlases, presē un grāmatās aplūkots izcilā dzejnieka dzīves un daiļrades ceļš.
 
Izstādi papildina dažādu Puškina darbu uzvedumu izrāžu programmas un afišas, kas glabājas Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājumā – te varēs redzēt 1918./ 1919. g. operas uzveduma "Jevgeņijs Oņegins" izrādes programmas, dažādu pasākumu ielūgumus un programmas, kas veltīti dzejnieka nāves simtgades atzīmēšanai Latvijā 1937. gadā.
 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas fondos glabājas Aleksandra Puškina darbu klāsts, vēl plašāka ir tā literatūras daļa, kas veltīta dzejnieka dzīvei un daiļradei.
 
Izstādē "Latvijas mākslinieku dāvana Aleksandra Puškina jubilejā" būs redzamas 16 Latvijas mākslinieku gleznas, kas tapušas, paužot savu skatījumu par Aleksandra Puškina personību un viņa radošo darbību. Apskatāmo gleznu autoru vidū ir tādi mākslinieki kā Arturs Ņikitins, Anatolijs Ļebedevs, Natālija Bessonova, Viktorija Pelše, Nikolajs Uvarovs u.c.
 
Latvijas Puškina biedrību vada pazīstamais M. Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris Leonīds Lencs. Organizācijas aktivitātes ir spilgts piemērs krievu un latviešu inteliģences sadarbības veicināšanā.
 
Izstāde būs skatāma līdz 1. septembrim.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Šmitiņa
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora palīdze