Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2011. gada nogalē veica sabiedrības informēšanas pasākumus par vairākiem jauniem elektroniskiem pakalpojumiem (e-pakalpojumiem).

Elektroniski iespējams iegūt informāciju par uzkrāto pensijas kapitālu, prognozējamo vecuma pensijas apmēru, piešķirtās atlīdzības, pensijas vai pabalsta apmēru, informāciju par savu nekustamo īpašumu un tajā deklarētajām personām, kā arī deklarēt dzīvesvietu, reģistrēt komercdarbību u.c.

 

Lai skaidrotu iedzīvotājiem, kā ar e-pakalpojumu palīdzību iespējams ātrāk un ērtāk nokārtot dažādas formalitātes, kā piemēri tika sagatavoti reāli dzīves situāciju apraksti.

 

E-pakalpojumu apraksti un dažādu dzīves situāciju apraksti apkopoti bukletā "E-pakalpojumi ērtākai ikdienai" un 8 (astoņās) informatīvajās lapās:

  • "Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, ģeodēzija, kartogrāfija";
  • "Komercdarbība";
  • "Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi I";
  • "Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi II";
  • "Tiesību aizsardzība, personas statuss, patērētāju tiesības";
  • "Veselība";
  • "Vides aizsardzība";
  • "Tavas e-iespējas".

 

Katrā no informācijas lapām iekļauti kādā atsevišķā nozarē (jomā) izmantojamo e-pakalpojumu apraksti un piemērs "no dzīves" jeb konkrēta dzīves situācija, kurā varētu tikt izmantots viens vai vairāki e-pakalpojumi.

 

Bukleta un katras informatīvās lapas aizmugurē nodrošināts QR kods*  to lietotāju ērtībai, kas ikdienā izmanto internetu savā mobilajā telefonā, lai ātri un ērti piekļūtu bukleta un informatīvo lapu elektroniskajām versijām.

 

Visi e-pakalpojumi atrodami vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā "E-pakalpojumi". Dažādu dzīves situāciju apraksti pieejami portāla sadaļā "E-iespējas". Savukārt informatīvie materiāli (buklets un informatīvās lapas) elektroniski pieejami VARAM tīmekļa vietnes sadaļā "Publikācijas un informatīvie materiāli E-pārvaldes jomā".

 

Minētie bukleti ir nogādāti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvajā centrā (Rīgā, Tērbatas ielā 75) un tiek dalīti Latvijas bibliotēkām. Bibliotekāri tiek aicināti izplatīt iedzīvotājiem sagatavotos informatīvos materiālus un pašiem iepazīties ar jaunākajām e-iespējām, kuras varat pielietot savā ikdienas dzīvē jau šobrīd! Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz to, kur meklēt visu nepieciešamo informāciju par e-pakalpojumiem un e-iespējām, iespēju robežās lūgums pie informatīvo materiālu stenda bibliotēkās redzamā vietā izvietot paziņojumu: "Vairāk par e-iespējām skaties www.eiespejas.lv un / vai www.latvija.lv!".

 

Ja rodas papildus jautājumi vai neskaidrības, aicinām vērsties pie VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākās konsultantes Elīnas Piruškas, zvanot pa telefona nr. 67770461 vai, rakstot uz e-pastu elina.piruska@varam.gov.lv.

 

*QR kods (Quick Response Code) jeb divdimensiju svītrkods jeb matricas svītrkods ir balts kvadrātisks laukums, kas aizpildīts ar mazākiem melniem kvadrātiem. Tajā var iekodēt informāciju līdz pat 4296 simboliem. QR kods var saturēt papildus informāciju vai saturēt saiti uz konkrētu tīmekļa vietni, kur atrodama papildus informācija. Lai nolasītu QR kodu, nepieciešams mobilais telefons ar fotokameru un viegli lejupielādējamu programmu – kodu lasītāju.

Tagi: Elektroniskie pakalpojumi, E-pakalpojumi