Šodien, 28. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtā notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) kultūras programmas "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" izdevēju iepirkumam piedāvāto darbu ekspertvērtējums, lai noteiktu, kurus no izdevēju iepirkumam piedāvātajiem 204 darbu nosaukumiem iegādāties.
Ekspertvērtējuma piedalās: VKKF deleģētie pārstāvji LU profesors Viesturs Zanders un eksperte muzeju politikas un radošās industrijas jautājumos Una Segleniece, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle Dženija Dzirkale-Maļavkina un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore Anna Mauliņa.
 
VKKF 2009. gadā grāmatu iepirkšanai publiskajām bibliotēkām piešķīris Ls 40 000.

Šodien pirmās kārtas iepirkumā grāmatas tika iegādātas par Ls 20 000.
 
2008. gadā grāmatas tika iepirktas par Ls 130 000
 

Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore