2009. gada 2. jūnijā plkst. 10.00 LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīs ieteiktos grozījumus Autortiesību likumā.
Latvijas Nacionālā bibliotēka lūgusi LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju iekļaut Autortiesību likuma grozījumos izmaiņas 23. pantā, proti, "papildināt 23. panta pirmo daļu, aiz vārdiem "komerciālā apritē" liekot vārdus "kā arī ārvalstīs publicētus darbus latviešu valodā un par Latviju"", jo ārzemēs publicētie darbi latviešu valodā un par Latviju ietilpst Latvijas kultūras mantojumā, kas saglabājams mūžīgi.
 
LNB lūgusi iekļaut likumā arī izmaiņas, kas dotu Latvijas atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām, muzejiem – tiesības bez autoru atļaujas un atlīdzības publicēt internetā zemas izšķirtspējas (līdz 96 dpi) digitālo objektu sīkattēlus (garākā mala līdz 135 pikseļiem, kas printējumā atbilst aptuveni 1,5 cm). Līdzīgi kā citos pasaules digitālo bibliotēku projektos tie praktiski ir izmantojami tikai darbu vispārējai identificēšanai un reklāmai un nav derīgi komerciāliem nolūkiem vai jebkādai tālākizplatīšanai.
 
Jaunie grozījumi Autortiesību likumā nostiprinās bibliotēku, arhīvu un muzeju iespējas digitālo resursu veidošanā, paplašinās informācijas pieejamību sabiedrībai elektroniskā vidē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 67312793, mob. 29422249
www.lnb.lv