Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa
aicina piedalīties bakalauru darbu aiztāvēšanā.
Darbu aizstāvēšana Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmā notiks š.g. 8., 9., 10., 11. jūnijā plkst. 9.00 LU Sociālo zinātņu fakultātes (Rīgā Lomonosova ielā 1A) 405. auditorijā.
 
 

Informāciju sagatavoja:
Vineta Gerkena
Bakalauru pārbaudījumu komisijas sekretāre