Simts bibliotēkās izcels Latvijas dabas un kultūras pērles.

Gandrīz simt Latvijas bibliotēkas kopš gada sākuma, sadarbojoties ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (UNESCO LNK), Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrību, ir iesaistījušās jaunā visai sabiedrībai interesantā un nozīmīgā akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO pasaules mantojuma izzināšana".


Akcijas formālais iemesls ir tas, ka šogad aprit 40 gadi kopš mirkļa, kad dienas gaismu ieraudzīja UNESCO konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Taču tās dziļākā jēga ir ļoti tālu no formālā – tā saistās ar vēlmi caur pasaulē atrodamajiem brīnumiem palūkoties pašiem uz sevi, izceļot dabas un kultūras pērles, kas atrodamas Latvijas pilsētās un laukos. Latvijas bibliotēkām vienlaikus tā ir arī iespēja vēlreiz atgādināt par sevi kā par vārtiem uz pasauli, ikdienā pārāk bieži nepietiekami novērtētiem, bet nepārejoši nozīmīgiem novadu kultūras centriem, kas cilvēkiem sniedz plašas iespējas pašpilnveidē un apkārtējās pasaules izziņā.


Stiprinās nacionālo pašapziņu


Akcijas būtība ir it kā vienkārša – bibliotēkām jāizvēlas kāda no pasaulē labi zināmām pasaules mantojuma vietām un vienlaikus ar šīs vietas izzināšanu un iepazīšanu aktivitātēs un pasākumos jāiekļauj kāda Latvijas kultūras vai dabas mantojuma vieta, kas nav iekļauta pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā, taču saistās ar nozīmīgu vēsturi, idejām, asociācijām.


Akcijas organizatori neslēpj, ka ierosmes mērķis ir stiprināt nacionālo pašapziņu. "Pats galvenais ir atklāt, pienācīgi novērtēt un izcelt pašu zemes skaisto un vērtīgo," teic UNESCO LNK vadītāja Agnese Baltiņa.


Savukārt LNB Bērnu literatūras centra vadītāja un Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova uzskata: "Akcijas gaitā aktualizēsim daudzas interesantas Latvijas vietas, veidojot sava veida lokālo pasaules kultūras mantojuma sarakstu."


Viņa stāsta, ka 30 Latvijas bibliotēkas jau pērn sadarbībā ar UNESCO LNK piedalījušās projektā "Stāstu bibliotēkas", regulāri rīkojot dažādus stāstīšanas pasākumus.


Šā gada akcija, kas pazīstama arī daudzās citās pasaules valstīs (tomēr UNESCO to īsteno tikai Latvijā), uzskatāma par veiksmīgās sadarbības turpinājumu, turklāt īpašs gandarījums esot par to, ka tajā ir gatavas piedalīties arī skolu bibliotēkas, bet kopumā tās auditorija ir gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie.


No Stounhendžas līdz Ventas rumbai


Bibliotēkas – akcijas dalībnieces – jau šobrīd ir pieteikušas tēmas, ko tās, sadarbojoties ar apmeklētājiem, vēlētos pētīt. Piemēram, Ādažu vidusskolas bibliotēkas interešu lokā ir Ģedimina tornis Lietuvā un Pulvertonis Latvijā. Degumnieku pamatskolas bibliotēka vēlas salīdzināt Lubāna un Baikāla ezeru. Daugavpils 11. pamatskolas bibliotēka – Somijas Suomenlinnas cietoksni un Daugavpils Dinaburgas cietoksni. Jūrkalnes pagasta bibliotēka – Viktorijas ūdenskritumu un Ventas rumbu. Līvu pamatskolas bibliotēka – Troļļu avotu travertīna terases Norvēģijā un Dāvida dzirnavu avotus Vaives pagastā. Naujenes tautas bibliotēka – Kenterberijas katedrāli Anglijā un Naujenes pagasta Jezupovas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu. Interesanti, ka daži objekti, piemēram, Stounhendža un Pokaiņu mežs, arī Belovežas gāršas un Versaļas dabas parka salīdzināšana ar dažādiem objektiem Latvijā likusies interesanta vairākām bibliotēkām.


S. Tretjakova teic – kopumā var prognozēt, ka visā Latvijā akcijā iesaistīsies ap astoņiem tūkstošiem cilvēku. Viņa atzīst, ka šī nav masveida kustība. Sabiedrībai ir jābūt pateicīgai katram bibliotekāram, kurš, neraugoties uz jau tā lielo noslogotību ikdienā, ir gatavs uzņemties vēl papildu rūpes.


Akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" gaitā bibliotēkas rīkos dažādus pasākumus – izstādes, viktorīnas, konkursus, tikšanās, stāstu pēcpusdienas. Atspoguļojot šīs daudzveidīgās norises, katrā bibliotēkā tiks izveidoti īpaši stendi, bet visu informāciju par to varēs atrast vietnē www.stastubiblioteka.com. Tiek plānots, ka pašā pavasara plaukumā, 21. maijā, notiks visu akcijas dalībnieču kopējā izstāde.

Uzziņa


No Latvijas UNESCO Pasaules dabas un kultūras sarakstā ir divi ieraksti – Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 1997. gadā) un Strūves ģeodēziskais loks (starpvalstu nominācija, iekļauts 2005. gadā).


Pavisam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā atrodas 936 kultūras un dabas vērtības 153 pasaules valstīs.


UNESCO pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā ir iekļautas divas Latvijas kultūras vērtības – Vispārējie dziesmu un deju svētki un suitu kultūrtelpa.

Viedoklis


Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane: "Mūsu bibliotēka akcijā gatavojas piedalīties, salīdzinot Ķīnas mūri un Bauskas pilskalnu, it sevišķi pievēršoties tā mūra un aizsargvaļņa izpētei. Vēl gatavojamies pētīt pūķus Latvijā un Ķīnā, kā arī Taivānā. Kāda meitene ir mums jau apsolījusi izgatavot īstu pūķi. Akcijas norisē pieaicināsim visdažādākā vecuma skolas bērnus, kaut gan no iepriekšējās pieredzes esmu secinājusi, ka vislabākā sadarbība ir ar trešās līdz sestās klases skolēniem."


Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja, 2011. gada Voldemāra Caunes balvas laureāte Ilga Kaupuža: "Jau pērn "ceļojām" pa Āfriku gan ar lieliem, gan maziem bērniem. Gatavot tikai vienu pasākumu jau nav interesanti – parasti cenšamies iesaistīt bērnudārzniekus, tad – trešo un ceturto klašu un arī sesto un septīto klašu skolēnus. Šogad vidējā vecuma skolēnus gatavojamies iesaistīt akcijā, kuras gaitā salīdzināsim Spānijas pilsētu Toledo ar Ludzu – abas taču ir ļoti senas pilsētas."


Mālpils novada vidusskolas bibliotēkas vadītāja Anda Vecroze: "Pērn, sadarbojoties ar UNESCO LNK, ceļojām un interesējāmies par Ķīnu. Turklāt labi sakrita, ka mūsu skolā tieši mācījās viena meitene no šīs valsts, viņa gada beigās sarīkoja plašu prezentāciju par savu dzimteni. Šogad gatavojamies salīdzināt Gaujas nacionālo parku ar Belovežas gāršu. Vispirms bērniem būs jāizlasa viss, kas par šo tēmu atrodams bibliotēkā, un pēc tam papildu informācija jāmeklē pasaules tīmeklī. Šādas akcijas pavisam noteikti veicina bērnos lasītprieku un attīsta prasmi dažādos avotos meklēt informāciju.

Ziņu sagatavoja:
Anita Bormane
Laikraksts "Latvijas Avīze"