Rīga, 26. maijs, LETA. Valdība pieņēmusi kārtību, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu, nosakot, ka atlīdzības apmēra izmaksa par publisko patapinājumu gadā tiek samazināta no 10% līdz 5%.
Lai varētu 2011. gadā nodrošināt vispārējās valdības budžeta deficītu ne lielāku par 3% no iekšzemes kopprodukta un veicot strukturālo reformu, pārskatīta nozares politika attiecībā uz publisko patapinājumu.
 
Tāpat paredzēts atteikties no publiskā patapinājuma atlīdzības aprēķināšanas attiecībā uz valsts, pašvaldību un privātajām vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkām, kā arī tām atvasināto publisko personu un privāto augstākās izglītības iestāžu bibliotēkām, kam nav valsts nozīmes bibliotēkas statusa.
 
Plānots, ka, veicot šos pasākumus, šogad būtu iespējams ietaupīt 210 800 latus, bet katru nākamo gadu 93 700 latus.
 
Eiropas Savienības direktīva "Par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā" paredz dalībvalstīm tiesības noteikt, no kā var prasīt atlīdzību par publisko patapinājumu, it īpaši ņemot vērā ar kultūras veicināšanu saistītus mērķus. Dalībvalstis var atbrīvot dažu kategoriju iestādes no publiskā patapinājuma atlīdzības pienākuma.
 
Šobrīd atlīdzības par publisko patapinājumu aprēķināšana notiek attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm - par to pārziņā esošajām bibliotēkām, kā arī attiecībā uz privātajām bibliotēkām, ieskaitot izglītības iestāžu bibliotēkas. Kā liecina par izglītības iestāžu bibliotēkām apkopotā informācija, 2008. gadā izglītības iestāžu bibliotēkas piešķirto finansējumu novirzījušas mācību grāmatu iepirkumiem, nodrošinot izglītības iestādes pamatfunkciju - mācību procesu.
 
 
Aila Ādamsone LETA
Copyright © LETA