2012. gada 1. februārī Patentu tehniskā bibliotēka uzsāk darbu jaunajās telpās Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 33, 4. stāvā.

Patentu tehniskās bibliotēkas mērķis ir sniegt sabiedrībai ar patentiem saistītu pakalpojumu klāstu un veidot izpratni par rūpniecisko īpašumu, veicinot tā iekļaušanu dažādos uzņēmējdarbības procesos un sekmējot izgudrojumu komercializāciju.


Patentu tehniskās bibliotēkas darbības pirmsākumi meklējami 1961. gada 12. maijā, kad tika atvērts Patentu literatūras kabinets. 2005. gada 1. janvārī Patentu tehniskā bibliotēka kļuva par Patentu valdes struktūrvienību. Ilgus gadus Patentu tehniskās bibliotēkas mājas atradās pašā Vecrīgas sirdī - klasicisma arhitekta Kristofa Hāberlanda celtajā Johana Zamuela Holandera namā Šķūņu ielā 17.


2012. gada janvārī Patentu tehniskā bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām, kas vairāk piemērotas mūsdienu bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu sniegšanai. Moderno īres biroju un dzīvokļu kompleksu Kr.Valdemāra ielā 33  savulaik uzcēla talantīgais un uzņēmīgais mūrniekmeistars un uzņēmējs Krišjānis Ķergalvis. Interesanti, ka šajā namā dzīvojis Zigfrīds Anna Meierovics, Latvijas sabiedriskais un politiskais darbinieks, kā arī Rihards Zariņš, grafiķis, ekslibra pamatlicējs latviešu grafikā, vērtspapīru, naudas zīmju, LR ģerboņa metu autors, pirmās padomju pastmarkas autors. 


Patentu tehniskā bibliotēka sniedz informācijas pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumos personām, kuras vēlas aizsargāt jaunradītus izstrādājumus, savas preces apzīmējumu, firmas logo, reģistrēt dizainparaugu Latvijā. Bibliotēka sniedz informatīvo atbalstu izgudrotājiem, uzņēmējiem, inženieriem vai jebkuriem tehnisku ideju ģenerētājiem un palīdz orientēties plašajā dokumentu klāstā par rūpniecisko īpašumu, piedāvājot atbalstu patentu, preču zīmju vai dizainparaugu meklējumu veikšanā.


Patentu tehniskajā bibliotēkā Jūs varat:
• iegūt pārskatu par patentētajām tehnoloģijām;
• salīdzināt izstrādātā vai ieplānotā objekta tehnisko būtību;
• izvērtēt esošo un potenciālo izgudrotāju, kā arī konkurentu aktivitātes;
• atrast sadarbības partnerus;
• apzināt tos konkurentu patentus, kuri vairs nav spēkā;
• iegūt idejas esošo produktu un tehnoloģiju uzlabojumiem;
• iegūt informāciju par izgudrotāju, patenta īpašnieku un pieteicēju, patenta īpašnieka tiesību pēctecību u.c.


Patentu tehniskajā bibliotēkā varat saņemt arī konsultācijas par intelektuālā īpašuma aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, Jums tiks nodrošināta piekļuve informācijas resursiem par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, kā arī varat saņemt apmācības patentu datubāzu izmantošanā.

 

Bibliotēkas kontaktinformācija:


Adrese: Kr.Valdemāra 33, 4. stāvs, Rīga


Daba laiks: pirmdiena – ceturtdiena: 10:00-18:00
piektdiena:    09:00-17:00
sestdiena, svētdiena:  brīvdiena


Tālrunis:  67226628
Fakss:   67210767
E-pasts:   patent@patbib.gov.lv


Tīmekļa vietne: http://www.patbib.gov.lv/
http://patentu-biblioteka.blogspot.com/


Elektroniskas katalogs un bibliogrāfiskā datubāze "Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzība": http://alise.patbib.gov.lv/Alise/


Virtuālais uzziņu dienests: http://ptb-vud.blogspot.com/


Twitter konts:  https://twitter.com/Patbib


LR Patentu valde: http://www.lrpv.lv/

Ziņu sagatavoja:
Ilva Āķe
LR Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas
Krājuma un pakalpojumu attīstības nodaļas vadošā speciāliste
Tālr.: 67227310

Tagi: Bibliotēku telpas, Patentu tehniskā bibliotēka