Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba grupa ir sagatavojusi tulkojumu Starptautiskā Bibliotēku asociāciju federācijas (IFLA) izdevumam "Statement of International cataloguing principles" latviešu valodā "Starptautiskie kataloģizācijas principi" jaunajam izklāstam, kas piemērojams bibliotēku tiešsaistes katalogiem un arī ārpus tiem.
Principu izklāstā ietverti ne tikai principi un mērķi (t.i., kataloga funkcijas), bet arī norādīts, kas ietverams starptautiskajos kataloģizācijas noteikumos, kā arī sniegti ieteikumi attiecībā uz meklēšanas un izguves iespējām.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba grupa sagatavojusi ASV Kongresa bibliotēkas izdevuma "Library of Congress Publishes Subject cataloging Manual: Subject Headings, 5th edition" tulkojumu latviešu valodā "Priekšmetošanas rokasgrāmata: Priekšmetu saraksts", kā arī "Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: Alfabētiskais rādītājs" atjauninājumu, kas aizstāj 2006. gada izdevumu.

Šie dokumenti atspoguļo ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetošanas metodiku un politiku, kas pamats LNB priekšmetu sistēmai, un paredzēti indeksētājiem un autoritatīvo ierakstu veidotājiem, kā arī visiem bibliotēku speciālistiem informācijas tematiskās organizācijas izpratnei.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796