Apgāds "Zinātne" laidis klajā:
  1. Sofokla traģēdiju "Trāhinietes". Grāmata ir antīkās literatūras latviskotāja Ābrama Feldhūna pēdējais veikums,
  2. Pazīstamā ābeču kolekcionāra Jura Cibuļa grāmatu "Latgaliešu ābeces", kas sniedz ieskatu garajā un sarežģītajā attīstības ceļā, kuru latgaliešu ābece ir nogājusi vairāku gadsimtu laikā,
  3. Vitas Zelčes pētījumu "Latviešu avīžniecība. Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā 1822-1865)". Grāmatā aplūkotā latviešu avīžniecības sākotnējā posma vēsture – pirmo laikrakstu sarežģītā izveide un darbība, laikrakstu līdzstrādnieku personības un devums.
Izdevniecība "Avots" piedāvā pavārgrāmatu "Dzīvs uzturs. Dabas dāvāti vitamīni". Grāmatā atrodamas tādu ēdienu receptes, kas gatavojami no svaigiem, termiski neapstrādātiem produktiem.
 
Apgāda "Madris" jaunā grāmata noderēs visiem , kam patīk dejot – Ģertūdes Krombholcas un Astrīdas Hāzes-Tirkas grāmata "Standartdejas". Tajā parādīta deju tehnika, pamatsoļi, variācijas un figūru secība, kā arī ieskats dejas tapšanas pirmsākumos.
 
Apgāds "Annele" izdevis Lijas Brīdakas un Ritas Blaževičas grāmatu "Sapņu roze". Lijas Brīdakas esejas papildina Ritas Blaževičas akvareļi.
 
Apgādā "Liels un mazs" iznākusi nēderlandiešu rakstnieka Žaka Frīnsa grāmata "Skolotājs Jāps var visu". Grāmatai vairākkārt piešķirtas Nēderlandes Bērnu žūrijas balvas.
 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā izdota:
  1. Zigurda Zariņa un Lolitas Neimanes grāmata "Uztura mācība", piektais, papildinātais un pārstrādātais izdevums, tas domāts ārstiem, pārtikas tehnologiem, skolotājiem,
  2. Latvijas Universitātes Rakstu 746. laidiens "Valodniecība"- latvistika un somugristika,
  3. Latvijas Universitātes Rakstu 725. laidiens "Vēsture" – Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija