Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 2009. gada 28. maijā turpina seminārus krājuma saglabāšanā un aicina uz lekciju par tēmu "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība".
Šī semināru cikla 2009. gada otrā tikšanās notiks Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rīgā, Rūpniecības ielā 10, reģistrācijas sākums plkst. 12.00.

2009. gada 2. semināra tēmas:
  1. UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" nacionālie reģistri. Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, sociālo zinātņu maģistrs;
  2. Nodrošinājuma fonda veidošana (digitalizācija)kā preventīvās saglabāšanas veids Latvijas arhīvos. Māra Sprūdža, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktora vietniece, inženierzinātņu maģistrs;
  3. Digitalizācijas formātu izvēle Akadēmiskās bibliotēkas krājuma digitalizācijas procesā. Aivars Liepa, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs;
  4. Kā palīdzēt pašiem sev. Nodarbību vada M.Paed. psihoterapeite Aina Poiša

Semināru cikls ir paredzēts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu, muzeju speciālistiem!

2009. gadā ir ieplānotas četras tikšanās reizes – pirmā no tām bija 2009. gada 19. martā, otrā būs 2009. gada 28. maijā.

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija ir ļoti priecīga un pateicīga par atsaucību gan no lektoru puses, gan par semināra dalībnieku tik tiešām lielo ieinteresētību un aktīvu dalību semināros, kas ļauj aktīvi domāt par labu un pareizu krājuma izmantošanu un saglabāšanu.

2009. gada 28. maija semināra programma
 
Laipni aicinot uz šo semināru 28. maijā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā!

 
Informāciju sagatavoja:
 
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks
 
Inta Rudzīte
Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļas vadītāja