Izstādes rosinātājs ir Dundagas vidusskolas 1.-4. klašu skolēnu darbmācības pulciņa dalībnieku (skolotāja Zinta Rozefelde) pašu gatavotās rotaļlietas un doma, ka ne vienmēr bērniem mīļākās mantiņas ir arī tās dārgākās un veikalā gādātās.
Šajā mums visiem tik grūtajā laikā ne vienmēr ir iespējams nopirkt bērnam tik ļoti kāroto jauno mantiņu. Daudz mīļlietiņu un bērnus attīstošu rotaļlietu klāstu varam pagatavot paši mājās, to papildinot ar savu sirdssiltumu un kopā būšanu ar bērnu gatavošanas procesā.
 

 
Izstādē piedāvājam ieskatu dažās idejās un iespējās kā pagatavot pašu rokām rotaļlietas.
 

 
Izstādē izmantoti materiāli no Dundagas pagasta bibliotēkas krājuma un interneta portāla www.musturs.lv (Materiālu izmantošana Dundagas pagasta bibliotēkā un tīmekļa vietnē www.dundaga.lv saskaņota ar portāla administrāciju).

Iepazīties ar izstādi varat tīmekļa vietnē http://www.dundaga.lv/bibl/notikumi/ievads.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ruta Emerberga
Dundagas pagasta bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63232268