Š.g. 15. maijā atklātas jaunās Cēsu rajona Straupes pagasta bibliotēkas telpas.
Bibliotēka līdz šim atradās Straupes pagasta pašvaldības ēkā 1 pašaurā telpā, kas neatbilda mūsdienīgas bibliotēkas prasībām.

Pašvaldības vadītājs Imants Kalniņš kopā ar deputātiem atrada risinājumu – pašvaldības un privātuzņēmēja partnerības rezultātā tika veikts kapitālais remonts privātīpašniekam piederošā ēkā par īpašnieka līdzekļiem, iegādāts jauns aprīkojums par pašvaldības līdzekļiem.
 


Šobrīd bibliotēka aizņem 178 m2. Plānots, ka ar septembra mēnesi šajās telpās atradīsies arī blakus esošās Straupes pamatskolas bibliotēka.
 


Bibliotēkai piešķirta papildus 0,5 slodzes bibliotekāra štata vienība.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Zaiga Eglīte
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā