Rīga, 17. maijs, LETA. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir apkopojusi pašvaldību pieprasījumus un sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu par 403 790 latu piešķiršanu pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.
288 pagastiem datoru un interneta bezmaksas izmantošanai bibliotēkās paredzēts piešķirt pa 420 latiem. Mazāku summu - 270 latus - saņems Rēzeknes rajona Pušas pagasts un Daugavpils rajona Medumu pagasts.
 
56 pašvaldību bibliotēku apmeklētāji ir tik čakli lietojuši internetu, ka valsts dotācijas apmērs tām pārsniegs 1000 latu. Piemēram, Aizkraukles novadam plānots piešķirt 1410 latus, Kokneses pagastam - 1020 latus, Pļaviņu pilsētai - 1260 latus, Bauskas pilsētai - 1590 latus, Iecavas novadam - 2280 latus, Vecsaules pagastam - 1260 latus, Vecumnieku pagastam - 1860 latus, Cēsu pilsētai - 1410 latus, Raunas novadam - 1680 latus, Daugavpils pilsētai - 3510 latus, Ilūkstes novadam - 2520 latus, Tērvetes novadam - 1680 latus, Jaunsvirlaukas pagastam - 1110 latus, Ozolnieku novadam - 1860 latus, Krāslavas novadam - 2010 latus, Laidu pagastam - 1260 latus, Skrundas pilsētai - 1020 latus, Liepājas pilsētai - 3270 latus, Bunkas pagastam - 1110 latus, Durbes novadam - 1020 latus, Sakas novadam - 1380 latus, Virgas pagastam - 1260 latus, Ainažiem - 1020 latus, Limbažu pilsētai - 2190 latus, Salacgrīvai - 1020 latus, Skultes pagastam - 1260 latus, Aronas pagastam - 1260 latus, Ērgļu novadam - 1680 latus, Lubānas novadam - 1290 latus, Ikšķiles novadam - 1020 latus, Ķeguma novadam - 1620 latus, Lielvārdes novadam - 1200 latus, Ogres novadam - 1830 latus, Līvānu novadam - 2550 latus, Preiļu novadam - 1830 latus, Riebiņu novadam - 4230 latus, Vārkavas novadam - 1680 latus, Silmalas pagastam - 1530 latus, Jūrmalai - 3300 latus, Brocēnu novadam - 2700 latus, Valdemārpilij - 1020 latus, Kandavas novadam - 2280 latus, Bilskas pagastam - 1260 latus, Ērģemes pagastam - 1110 latus, Burtnieku novadam - 1020 latus, bet Rīgai - 21 630 latus.
 
Mērķdotācijas piešķirs, lai pašvaldība segtu interneta pakalpojumu izmaksas, kas Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā radušās no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
 
Mērķdotācijas apmērs pašvaldībām aprēķināts proporcionāli katras pašvaldības interneta abonēšanas izmaksām pašvaldību publiskajās bibliotēkās un maksai par izveidotās infrastruktūras palīdzības dienesta pakalpojumiem, kā arī atbilstoši valsts budžetā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā "Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana" paredzētajam finansējumam, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.
 
Pašvaldībām līdz 2010. gada 1. februārim būs jāiesniedz aģentūrā "Kultūras informācijas sistēmas" pārskats par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu. Ja pašvaldība piešķirto mērķdotāciju nebūs izlietojusi, piešķirtais finansējums būs jāatmaksā valsts budžetā.
 
Ja piešķirtā mērķdotācija nenodrošinās iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiesības bez maksas izmantot internetu un datorus, pašvaldībai būs tiesības noteikt kārtību datoru un interneta bezmaksas izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA