16. maijā, Muzeju naktī tiks atklāta un līdz 16. augustam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē (Rīgā, K.Barona ielā 14) būs skatāma izstāde "Solis bezgalībā". Tā tapusi sadarbībā ar pazīstamu latviešu izcelsmes amerikāņu ģeogrāfu, profesoru Edmundu Valdemāru Bunkši, kas atbalsta poētisku ģeogrāfijas uztveri. Šis virziens ietilpst kultūrģeogrāfijā.
Izstādes pamatā ir profesora E.V. Bunkša latviešu valodā izdoto grāmatu "Sirēnu balsis: Ģeogrāfija kā cilvēcīgā erudīcija" (1998) un "Intīmā bezgalība" (2007) motīvi. Ekspozīcija stāsta par cilvēka, indivīda dzīves uztveri, domāšanu un izjūtām dabas telpā, dzīvošanu ainavā, dabas un kultūras mijiedarbību. Tā aicina paskatīties uz pasauli kā uz mākslas darbu.
 
"Cilvēcīgās kultūrainavas ģeogrāfijai kā zinātnei ceļu nosprauda Kārls Sauers ar savu eseju "Ainavu morfoloģija",- 1925, ievadot Bērklijas ainavu skolu, vienu no ietekmīgākajiem virzieniem 20.gadsimta ģeogrāfijā. Tā deva ģeogrāfijai arī mākslas ievirzi un ietekmēja ne vien ģeogrāfus, bet arī ainavu arhitektus, vides pētniekus un rakstniekus – atbrīvoties no mehāniskām dogmām par vidi un cilvēku tanī. Sauers sāka virzīt ģeogrāfiju atpakaļ uz tās seno cilvēcīgo lomu , saistot to ar vēsturi, filozofiju, mākslu, literatūru un paplašinot to ar subjektīvi humānu pasaules uzskatu." (Jaunā Gaita, Nr.223, 2000.XII).
 
Izstādē būs skatāmas grāmatas par dižākajiem ceļojumiem; albumi, kur neparastā veidā portretēta zeme (no putna lidojuma); ļoti savdabīgā, skaistā un plašai sabiedrībai maz pieejamā mākslinieka Ilmāra Blumberga mākslas grāmata par Venēciju; latviešu un cittautu daiļliteratūra ar interesantiem cilvēka un vides tēlojumiem; savukārt  tautasdziesmas atklās, ko latvieši domā par aizrobežu kaimiņiem.
 
Fotogrāfijās apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas dabas brīnumus (no dabas pieminekļu pētnieka Gunta Eniņa fotokolekcijas) un skaistās ainavas (Ligitas Ieviņas foto).

Veiksmīgu cilvēka darbības – arhitektūras un dabas saskaņu apliecinās neliela, pārdomas (?) rosinoša tēma "Meistardarbs kultūrainavā".
 
Izstādes veidošanā piedalījušies daudzi bibliotēkas darbinieki, palīdzot radīt sadaļas "Līdzatvestais" un "Kā smaržo pasaule", kur tiks eksponēti no tālām zemēm atceļojušie vai tepat Latvijā atrastie priekšmeti, kas nav bijuši nopērkami veikalos, bet uzrunājuši ceļotājus un "prasījušies līdzi".

Ierakstos skanēs dabas balsis – putnu treļļi, meža zvēru sasaukšanās, lietus šalkoņa...
 
Izstāde "Solis bezgalībā" nav pabeigta un to papildināt tiek lūgts ikviens apmeklētājs.

Viesiem ar parakstu vajadzēs apstiprināt savu piederību tūristu, ceļotāju vai dēkaiņu ciltij; uzrakstīt dzejoli, epifāniju, eseju, pārdomas, atziņas, vērojot foto sadaļu "Apturētie mirkļi"; pierakstīt, kādai grāmatai vēl vajadzētu atrasties grāmatu plauktā. Tādējādi izstāde tiks radoši papildināta visā tās eksponēšanas laikā.
 
No grāmatas nosaukuma patapinātais izstādes nosaukums un ekspozīcija vedina ikkatru spert soli zināmajā un reizē nezināmajā un, iespējams, katram ieraudzīt to bezgalību, ko piedāvā tuvākā vai tālākā dzīves telpa.
 
Sestien, 16. maijā aicināti visi interesenti no plkst. 19.00 - 24.00 gan apskatīt izstādi, gan piedalīties bibliotēkas rīkotajos Muzeju nakts pasākumos "Visa dzīve man viens ceļojums" K. Barona ielā 14.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Prikule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļas bibliotekāre
Tālr.: 67287459
www.lnb.lv