Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs aicina bibliotekārus pieteikties divu dienu kursiem "Saskarsmes māksla ar bērniem un pusaudžiem jaunajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos".
Kursi domāti bibliotekāriem, kuri ikdienā strādā ar bērniem un pusaudžiem. Kursi norises laiks - 3. un 4. jūnijs.
 

Uz kursiem jāpiesakās brīvā formā līdz 25. maijam pa e-pastu macibu.centrs@lnb.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Mācību centrs
Tālr.: 67969129
www.lnb.lv