Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas publiskajām bibliotēkām dāvina A.Kasekampa grāmatu "Baltijas valstu vēsture", kas sniedz ieskatu tās teritorijas vēsturiskajā attīstībā, kur pašlaik atrodas Latvija, Lietuva un Igaunija. Grāmatā ietverts laika periods no Ledus laikmeta līdz mūsdienām.

Kasekamps Andress. Baltijas valstu vēsture / Andress Kasekamps; no angl. val. tulk. Jānis Zīders. – Rīga : Jumava, 2011. – 251 lpp.: kart. – Bibliogrāfija: 241. – 251.lpp. – Hronoloģija: 235. – 238.lpp. – Oriģ. nos.: A History of the Baltic States. – ISBN 9789984389974.

 

Vērtīgā izdevuma vērtējumu piedāvā Guntis Šmidchens, Baltijas pētījumu asociētais profesors, Vašingtonas Universitāte, ASV: "Tā ir nepieciešama lasāmviela visiem, kas interesējas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vēsturi.  Kasekampa prasme apieties ar zinātnisko literatūru ir nepārspējama."

 

LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā nogādāti minētās grāmatas 1400 eksemplāri, kuri tālāk tiks sadalīti Reģionu galvenajām bibliotēkām. Izdevumu paredzēts nodot  visu Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku rīcībā.


Novadu bibliotēkām par grāmatu saņemšanas iespējām interesēties reģiona galvenajā bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:
Solvita Ozola
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969121

Tagi: Vēsture, Dāvinājumi, Baltijas valstis