18. maijā plkst. 13:00 pēc telpu renovācijas un iekārtošanas darbiem tiks atklāta Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Ķīmijas zinātņu bibliotēka, kas atrodas LU Ķīmijas zinātņu fakultātē Kr. Valdemāra iela 48, 26. telpā.
Bibliotēkas veidošanās sākās jau 1964. gadā līdz ar fakultātes dibināšanu. Lielu ieguldījumu bibliotēkas krājuma pilnveidošanā devis bibliotēkas lielākais mecenāts, LU Goda biedrs Samuels Knohs, kas ir dāvinājis vairākus desmitu tūkstošu latu vērtas grāmatas.

Divās izremontētajās, mūsdienīgi funkcionāli iekārtotajās lasītavās lietotājiem iekārtotas 26 ērtas darba vietas, no tām 8 aprīkotas ar stacionārajiem datoriem. Bibliotēkā ir nodrošināta krājuma aizsardzība, lietotājiem pieejama pavairošanas tehnika.

Jaunās telpas paver iespējas lielākai bibliotēkas lietotāju plūsmai, kur studenti ārpus laboratorijas telpām varēs gan pavadīt brīvos brīžus, gan mācīties.

Jaunajā klusajā lasītavā atrodas periodiskie izdevumi, no kuriem īpaši izceļami ir referatīvais žurnāls "Chemical Abstract" gandrīz 1000 eksemplāros un organiskās ķīmijas uzziņu krājums "Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie" u.c.

Ķīmijas zinātņu bibliotēkas lasītājiem ir pieejami dažādi iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, audiovizuālie materiāli un elektroniskie resursi dažādās valodās.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Uģis Šķēle
Latvijas Universitātes Bibliotēka Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa
Tālr.: 67220087
www.lu.lv