Līdz 9. februārim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Jaunums: braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

 
Plašāka informācija:

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

 
Kritēriji:

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

 
Pieteikšanās elektroniski līdz 9. februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/login.php


Papildu informācija:

 
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Nordic Council of Ministers' Office in Latvia

Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA

http://www.norden.lv

Ziņu sagatavoja:
Ginta Tropa
Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomniece
Tālr.: 67820055; 26362558

Tagi: Radošie braucieni