Sākusies reģistrācija 3. bibliotekāru "nekonferencei" BibCamp, kura 26. maijā notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Tās temats būs informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ikdienā, mācībās, pakalpojumu sniegšanā un to loma bibliotēkās. Pasākumu rīko informācijas tehnoloģiju kompānija "TietoEnator Alise" un to atbalsta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
BibCamp laikā paredzēts apspriest tādus tematus kā interneta resursu izmantošana, dažādu
valsts informācijas sistēmu savstarpējā mijiedarbība, drošība internetā, pašapkalpošanās sistēma bibliotēkā, wiki, "čivināšana", e-apmācība, e-rīki laika plānošanā un citus.
 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju dinamiskā attīstība piedāvā arvien jaunus risinājumus informācijas darbā un izaicinājumus bibliotekāriem. Lai nezaudētu savu lomu un ietekmi sabiedrībā, bibliotēkām jābūt gatavām sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai, piedāvāt jaunus pakalpojumus un izmantot jaunākās tehnoloģijas.
 
"Nekonferences" formāts ir jauna konferenču rīkošanas forma, kas radīta ar mērķi atraisīt pasākuma dalībniekus un apspriest tieši tos temata aspektus, kuri dalībniekiem šķiet visbūtiskākie. Atšķirībā no tradicionālajām konferencēm, "nekonferencei" nav striktas programmas un darba plāna, tās norisi atbilstoši savām interesēm un vajadzībām plāno klātesošie, tādējādi nodrošinot iespēju diskusijās atrast daudz jaunus, netradicionālus un radošus risinājumus.
 
Iepriekšējā "nekonference" BibCamp-2, kas notika 2008. gada 5. novembrī, apliecināja, ka bibliotekāri vēlas būt ne tikai kā klausītāji, bet ir gatavi arī pastāstīt citiem kolēģiem par tehnoloģiju izmantošanu bibliotēkas darbā, kā arī savas personīgās pieredzes veiksmes stāstus darbā ar tehnoloģijām.
 
Vienīgais plānotais "nekonferences" pasākums būs pirmā diskusija par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu apkalpošanā – no ikdienā nepieciešamajiem epakalpojumiem līdz lietotāju pašapkalpošanās sistēmai bibliotēkā. Diskusijā piedalīsies bibliotēku un informācijas tehnoloģiju speciālisti.
 
Reģistrēties "nekonferencei" BibCamp var internetā http://bibcamp3.biblog.lv/ līdz 20. maijam.
 
 
Piedalīties aicināti bibliotekāri, informācijas darbinieki, studenti un citi interesenti.
 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mūze
"TietoEnator Alise" Tirdzniecības un mārketinga vadītāja
Tālr.: 67030040, 29286003