SIA "Latvijas Standarts" reģistrējis divus bibliotēku darbam nozīmīgus standartus LVS ISO 11620:2009 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji (latv. val.) un LVS ISO 15836:2009 Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa jaunais ISO standarts Information and documentation - The Dublin Core metadata element set (angļu val.); LNB darba grupa sagatavojusi tulkojumu latviešu valodā "MARC21 Autoritatīvo datu formāts".
SIA "Latvijas Standarts" informē, ka š.g. 30. aprīlī reģistrēts standarts LVS ISO 11620:2009 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji (latv. val.)

Par Latvijas standartu š.g. 30. aprīlī reģistrēts LVS ISO 15836:2009 Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa jaunais ISO standarts Information and documentation - The Dublin Core metadata element set.
Pagaidām standarts pieejams tikai angļu valodā, jo reģistrēts ar titullapas metodi
Standarts LVS ISO 15836:2009 atceļ un aizstāj:
- LVS 15836:2004 Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa (angļu/latv. val.)
LNB Standartizācijas nodaļa un darba grupa turpina standarta ISO 15836 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set tulkojuma latviešu valodā sagatavošanu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba grupa sagatavojusi ASV Kongresa bibliotēkas, kas ir MARC21 datu formātu uzturētāja, "MARC21 Authority data" tulkojumu latviešu valodā "MARC21 Autoritatīvo datu formāts". Materiāls nozīmīgs bibliotekāriem un citiem speciālistiem, kuri darbojas kataloģizācijas un autoritatīvo ierakstu veidošanas jomā.
Izdevums publicēts tikai elektroniskajā formātā un pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/vadlinijas
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796
www.lnb.lv