Līdz sestdienai, 16. maijam turpināsies Ventspils pilsētas un rajona bibliotēku organizētā lasītāju aptauja, kas tika uzsākta 20. aprīlī Bibliotēku nedēļas laikā.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot vērtējumu par bibliotēku darbu, pakalpojumu klāstu, to pieejamību un kvalitāti. Ventspils bibliotēkai ir būtisks iedzīvotāju viedoklis, tādēļ aptaujas rezultāti tiks apkopoti un analizēti. Tas palīdzēs pilnveidot bibliotēkas atbilstoši klientu vēlmēm un ierosinājumiem.

 Anketas par attiecīgo bibliotēku var aizpildīt jebkurā no Ventspils bibliotēkas struktūrvienībām
  • Galvenajā un Bērnu bibliotēkā (Akmeņu iela 2),
  • Pārventas bibliotēkā (Lidotāju iela 11),
  • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas iela 110),
  • Ventspils Augstskolā (Inženieru iela 101), 
kā arī Ventspils rajona bibliotēkās (kontaktinformāciju sk. Ventspils bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.ventspils.lv sadaļā Rajona bibliotēkas).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inga Bindre
Ventspils bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
Tālr.: 636 23278
www.biblioteka.ventspils.lv