12. maijā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36 pēc reorganizācijas darbu atsāk Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Mākslas un mūzikas filiālbibliotēka "Tilts". Bibliotēka izveidota, RCB un tās filiālbibliotēku optimizācijas koncepcijas ietvaros apvienojot divas specializētās RCB filiālbibliotēkas - Mūzikas filiālbibliotēku "Tilts" un Mākslas literatūras filiālbibliotēku.
Atšķirībā no tām RCB filiālbibliotēkām, kuru krājumam ir universāls raksturs, filiālbibliotēkas "Tilts" krājums ietver ar mākslu un mūziku saistītos iespieddarbus (mākslas albumus, mākslas un mūzikas literatūru, uzziņu literatūru, nošizdevumus, Latvijas un pasaules periodiku par mūziku, mākslu un kultūru u.tml.), kā arī audiovizuālos un elektroniskos materiālus (dažādu stilu mūzikas ierakstus CD, DVD, videokasešu formātā), kas tiek izsniegti līdzņemšanai uz mājām un lietošanai uz vietas.

Filiālbibliotēka atbilstoši savām funkcijām un specializācijai Rīgas iedzīvotājiem piedāvā bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kā arī bezmaksas internetu un citus mūsdienu tehnoloģiju pakalpojumus. Informācija pa tālr. 67285581 un RCB mājaslapā www.rcb.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562
www.rcb.lv