Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centrs izsludina konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogrammā "Bērnu žūrija".
"Bērnu žūrijas" mērķis ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem.
 
Programmas mērķa realizēšanai tiek organizēts pieteikumu konkursu, lai noskaidrotu tās bibliotēkas, kas piedalīsies Programmā.
 
 
 
Pieteikumi iesniedzami līdz 2009. gada 22. maija plkst. 17:00 LNB Bērnu literatūras centrā - Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs 20. maijs). Papildinformācija pa tālr. 67312792 un e-pastu: berni@lnb.lv.
 
Informējam, ka kultūras programma "Lasīšanas veicināšana" kopš 2009. gada tiek īstenota ar Latvijas Bibliotekāru biedrības starpniecību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Čilipāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra bibliotekāre
Tālr.: 67312792