2011. gada 8. decembrī plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē (Rīgā, Merķeļa ielā 13) notiks zinātnisku rakstu krājuma "Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki"" atvēršanas svētki. Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" tematiskās grupas "Latviešu pamattekstu pētījumi" (vadītāja LU profesore Ausma Cimdiņa) ietvarā.


Programmā tikšanās ar grāmatas veidotājiem un autoriem, LU rektora Mārča Auziņa, LZA viceprezidenta Tālava Jundža un RLB priekšsēža Gunta Gailīša uzrunas. Varētu būt, ka Piebalgas teksta pētniekus un lasītājus ar savu klātbūtni pagodina arī Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme- Grende un Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis.


Pasākumu kuplinās aktieri Gundars Grasbergs un Jānis Paukštello, deju kolektīvs "Piebaldzēni", Ķencis un citi diži autentiski Slātavas un Čangalienas pavalstnieki.


"Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki"" ir "Latviešu pamattekstu pētījumu" sērijas otrais izdevums, pirmais - "Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas" (sastādītāji Ausma Cimdiņa un Ojārs Lāms) nāca klajā "Zinātnes" apgādā 2010. gadā, sagatavošanā "Rīgas teksts. Augusta Deglava "Rīga".


Papildu informācija:
Ausma Cimdiņa

Tālr.: 26524712