Rēzekne

 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēka (RCB):

 • 20.04.-26.04. – akcija "Atlaide parādniekiem" *
 • 20.04.-26.04. – akcija "Uzdāvini bibliotēkai labu grāmatu" **

RCB lasītava:

 • 20.04. – izstāde "Triju Zvaigžņu ordenis vakar, šodien, rīt. Triju zvaigžņu ordenim – 85"
 • 20.04. – izstāde "Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – 90"
 • 20.04. – izstāde "Enciklopēdiju pasaulē"

RCB abonements:

 • 20.04. – izstāde "Mantojumā – Latvijas pilis un muižas"
 • 23.04. – izstāde "Pavasaris dārzā"
 • 24.04. – izstāde "Rakstniekam un filozofam Konstantīnam Raudivem – 100"

 

* Akcijas laikā no lasītājiem parādniekiem, kuri ieradīsies bibliotēkā un nodos grāmatas, kavējuma soda nauda netiks iekasēta.

** Akcijas laikā Rēzeknes Centrālā bibliotēka priecāsies saņemt dāvanā dažu pēdējo gadu laikā izdotas jaukas un vērtīgas grāmatas.


 

  

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka:

 • 20.04.-26.04. – akcija "Atlaide parādniekiem"
 • 20.04. – bibliotēkas darbinieku gatavotās un kolekcionēto lietu izstāde "Mūsu vaļasprieki"
 • 21.04. – bērnu aplikāciju izstāde "Pasaule man aiz loga"
 • 21.04. – izstāde "No folkloras līdz postmodernismam. Latviešu literatūra"
 • 21.04. – izstāde "Konstantīnam Raudivem – 100"

 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka:

 • 20.04.-26.04. – akcija "Atlaide parādniekiem"
 • 20.04. – grāmatu izstāde "Lieli putni, mazi putni"
 • 20.04. – pirmsskolas izglītības iestādes (PII) "Auseklītis" bērnu radošo darbu izstāde "Putnu pilnas pazarītes"
 • 21.04. – rīta stunda "Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu"
 • 21.04. – grāmatu izstāde "Viljamam Šekspīram – 445"
 • 22.04. – informatīvs pasākums "Grāmatu rīts" PII "Pasaka"
 • 23.04. – grāmatu izstāde "Bibliotēkas Latvijā un pasaulē"
 • 24.04. – ekskursija pa bibliotēku "Iepazīstam bibliotēku" un pārrunas "Kas ir bibliotēka" ar Poļu vidusskolas sagatavošanas grupas audzēkņiem

 

Rēzeknes rajons

 

Gaigalavas pagasta bibliotēka:

 • 20.04. – grāmatu izstāde bērniem un vecākiem "Lasīsim kopā!"
 • 20.04. – grāmatu izstāde "Pavasaris dārzā"
 • 21.04. – bērnudārza audzēkņu ekskursija uz bibliotēku "Ciemojamies bibliotēkā"

 

Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka:  

 • 20.04. – grāmatu izstāde "Viljamam Šekspīram – 445"
 • 21.04. – izstāde "Pavasaris dārzā"
 • 22.04. – Jauno grāmatu diena

 

Griškānu pagasta bibliotēka:  

 • 20.04.-25.05. – Latvijas filmu, Letonikas un citu datu bāzu popularizēšana
 • 20.04.- 25.05. – novadpētniecības materiālu papildināšana ar pagasta iedzīvotāju līdzdalību
 • 22.04. – Skaļās lasīšanas stundas pirmsskolas vecuma bērniem
 • 23.04. – "Es – bibliotekārs" (4.-5.kl. skolēni bibliotekāra lomā)
 • 24.04. – konkursa "Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!" dalībnieku apsveikšana

 

Dricānu pagasta bibliotēka:

 • 20.04.-24.04. – "Pasakas un internets" (bērniem par iespēju skatīt animācijas filmas)
 • 20.04.-24.04. – Jauno grāmatu nedēļa
 • 20.04.-24.04. – pārrunas "Izmantosim IT piedāvātās iespējas savā ikdienā!" 

 

Kantinieku pagasta bibliotēka:

 • 17.04. – pasākums bērniem "Pazīsti Latvijas putnus!" 

 

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka:

 • 20.04. – grāmatu izstāde "Viljamam Šekspīram – 445"
 • 21.04. – radošā darbnīca pirmsskolas vecuma bērniem "Cāļus taisa aprīlī"

 

Maltas pagasta bibliotēka: 

Pieaugušo nodaļa:

 • 22.04. – grāmatu izstāde "Latviešu rakstnieku portreti"
 • 24.04. – grāmatu izstāde "Seno grāmatu gudrība"

Bērnu literatūras nodaļa:

 • 20.04. – grāmatu izstāde "Pavasari, esi sveiks! "
 • 24.04. – literārs bērnu rīts ar 1.kl. skolēniem "Nāciet līdzi man tūlīt – iesim burtus salasīt"

 

Nagļu pagasta bibliotēka:

 • 20.04. – izstādes "Oriģinālliteratūras karuselis 2008-2009 un "Jaunumi"

 

Pušas pagasta bibliotēka:

 • Literatūras izstāde "Rakstniekam un dzejniekam Laimonim Vāczemniekam – 80"

 

Rikavas pagasta bibliotēka: 

 • 20.04.-24.04. – bērnu zīmējumu izstāde "Maigo toņu pavasaris"
 • 20.04.-24.04. – izstāde mazajiem lasītājiem "Mans draugs grāmatiņa"

 

Sakstagala pagasta 1. bibliotēka:

 • 20.04.-26.04. – akcija "Uzdāvini labu un jaunu grāmatu savai bibliotēkai"
 • 25.04. – Jaunas grāmatas, jauni piedzīvojumi
 • 20.04.-24.04. – Aizmāršīgo lasītāju dienas

 

Silmalas pagasta bibliotēka:

 • 22.04. – Jauno grāmatu diena 

 

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka:  

 • 22.04. – tematisks pasākums 1.-4.kl. skolēniem "Mana labākā grāmatiņa"
 • 21.04. – grāmatu izstāde "Dārzkopja pavasaris"

 

Sokolku pagasta bibliotēka:

 • 22.04. – informācijas diena "Kā labāk dzīvot? "

 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka:

 • 20.04.24.04. – akcija "Atceries savu pagasta bibliotēku, jauna grāmata tai noderēs"

 

Viļānu pilsētas bibliotēka:

Pieaugušo nodaļa:

 • 20.04.-25.04. – pārrunas "Grāmata, tās loma sabiedrībā" (abonementā)
 • 20.04.-25.04. – "Mūsu emuārs – tavs ceļš zināšanu pasaulē" (lasītavā)
 • 20.04.-25.04. – Individuālas konsultācijas par datu bāzēm Lursoft, NAIS, Letonika, Alise 4i (lasītavā)
 • 22.04. plkst.17.00. – Betijas Bergas (Ingas Strūbergas) pirmās grāmatas "Ikara sindroms" prezentācija (lasītavā)
 • 24.04.- 25.04. – informācijas dienas "Jaunumi"

Bērnu literatūras nodaļa:

 • 20.04.- 21.04. – informācijas dienas "Jaunumi"
 • 20.04.- 25.04. – akcija "Uzdāvini bibliotēkai bērnu grāmatu!"

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre