Turpinot veiksmīgo 2008. gada nogalē īstenoto sadarbību, biedrība "Latgolys Studentu centrs" un Latvijas Nacionālā bibliotēka rīko mūsdienu latgaliešu rakstu valodas kursus, kas notiks Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 14, no šī gada 20. aprīļa līdz 15. jūnijam pirmdienās.
Kursu laikā notiks praktiskās nodarbības, to dalībnieki tiks iepazīstināti ar mūsdienu latgaliešu ortogrāfiju un gūs ieskatu rakstu valodas vēsturē, varēs izkopt praktiskās rakstīt un lasīt prasmes.
 
LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas komisija darbojās kopš 2003. gada un izstrādāja vienotas latgaliešu rakstu valodas normas. Tās apvieno vairāk nekā 250 gadu laikā izkopto latgaliešu rakstu tradīciju, Pītera Stroda vadītās ortogrāfijas komisijas 1929. gadā pieņemtās rakstības normas un mūsdienu valodnieku pētījumos gūtās atziņas. Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas ortogrāfija ir apstiprināta 2007. gada septembrī.

2008. gada maijā latgaliešu rakstu valodas noteikumi ar Latgales plānošanas reģiona atbalstu tika izdoti brošūras veidā. Jūnijā LgSC tos nosūtīja Latgales vidusskolām, aicinot absolventus neaizmirst savas saknes un valodu, savukārt augustā – Latgales pamatskolām, mudinot skolēnus iegūt zināšanas par sava novada kultūrvēsturi un gūt prieku un lepnumu par piederību Latgalei.
 
Tā kā iespējas iepazīties ar otru latviešu valodas rakstu tradīciju Latvijā ir ierobežotas un šī informācija nav viegli pieejama, LgSC biedri ir nolēmuši izrādīt iniciatīvu un piedāvāt iespēju citiem jauniešiem apgūt zināšanas, ko paši vairāku gadu garumā jau ir apguvuši studiju laikā un pašmācības ceļā.

Nodarbības vadīs LgSC biedri, esošie un bijušie filoloģijas studenti, kas citiem jauniešiem stāstīs par latgaliešu rakstu valodas normām, tā dodot viņiem iespēju iepazīties ar latgaliešu rakstu valodas ortogrāfiju, apgūt lasīt un rakstīt prasmi.

Kursu norise veicinās plašāku latgaliešu rakstu valodas lietojumu sabiedrībā un latgaliešu rakstu valodas, literatūras un kultūras saglabāšanu un attīstību.
 
Nodarbības notiks pirmdienās divās grupās:
  • plkst. 17:00 iesācējiem, kas gūst pirmo priekšstatu par latgaliešu rakstu valodu,
  • plkst. 18:15 – tiem, kas runā vai pat raksta latgaliski, bet vēlas apgūt ortogrāfijas normas un rakstīt bez kļūdām.
Kursu norises vieta – Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 14, Eiropas Padomes Informācijas centrā, 3. stāvā, 312. telpā.
 
Latgaliešu rakstu valodas kursi ir bezmaksas.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc interesentiem lūgums iepriekš pieteikties pa e-pastu lgsc@inbox.lv, norādot savu latgaliešu rakstu valodas prasmi.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Sperga,
LgSC valdes priekšsēdētāja
Tālr.: 29512432
http://lgsc.latgale.lv
http://skreine.wordpress.com