Lai nodrošinātu kvalitatīvu plašas sabiedrības informēšanu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības izmaksām un to izlietojumu, ir jārīko publiskā diskusija, secinājis kultūras ministrs Ints Dālderis pēc šodien notikušās sarunas ar "Sabiedrības par atklātību - Delna" direktori Lauru Miķelsoni un projektu vadītāju Vinetu Kleinbergu.
Diskusijas laiks tiks precizēts, taču šobrīd zināms, ka tā notiks maija otrajā nedēļā aģentūras "Jaunie Trīs brāļi" telpās, un tajā varēs iesaistīties visi interesenti. Publisko diskusiju līdzdarbības līguma ietvaros organizēs "Sabiedrība par atklātību – Delna", tajā piedalīsies kultūras ministrs Ints Dālderis, aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" vadītājs Zigurds Magone, būvdarbu ģenerāluzņēmēja "Nacionālās Būvkompāniju apvienības" pārstāvji un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, kā arī, iespējams, citu nozaru eksperti. 
 
"Gaismas pils ir mūsu nācijas pašapziņai ļoti svarīgs objekts, ar ko mūsu nākamās paaudzes varēs pamatoti lepoties. Parasti šādu celtņu būvniecība rada tautas vienotības sajūtu; ir valstis (piemēram, Horvātija), kur pat kara laikā bibliotēkas būvniecība netika apturēta, tādējādi saglabājot tautā apziņu – mēs dzīvojam un ticam nākotnei, lai arī šobrīd klājas slikti. Pie mums Latvijā mēdz dominēt negatīva nostāja, tādēļ esmu pārliecināts, ka jāpilnveido informācijas pasniegšanas process, lai ikvienam, kuram tas interesē, būtu iespēja uzdot savus jautājumus un saņemt godīgas, izsmeļošas atbildes gan par bibliotēkas projekta finansējuma apmēriem un izlietojumu, gan ēkas un tās apkārtnes infrastruktūras saimnieciskās darbības iespējām, kas radīsies, tiklīdz bibliotēka būs uzcelta," uzskata Ints Dālderis. 
 
"Sabiedrība par atklātību – Delna", ievērojot līdzdarbības līgumā, kas tika noslēgts starp Kultūras ministriju, aģentūru "Jaunie "Trīs brāļi"" un "Delnu" 2005. gada 2. septembrī, paustos principus, uzskata, ka labas pārvaldības īstenošanai praksē, it īpaši ekonomiskās krīzes kontekstā, nepieciešama atklāta un godprātīga diskusija par visiem bibliotēkas celtniecības aspektiem, tāpēc šobrīd iespējami ātri ir jāuzlabo komunikācija ar sabiedrību par bibliotēkas projekta īstenošanu.

 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67078164
www.km.gov.lv