Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar "EBSCO Publishing" projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros piedāvā visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām divu EBSCO datu bāzu  - "Middle Online Package for Middle Schools" un "Primary Online Package™ for Elementary Schools" bezmaksas izmēģinājumu līdz 07.07.2009.
Piedāvāto datu bāzu mērķauditorija ir pamatskolu un vidusskolu audzēkņi, kā arī studenti un skolotāji. Tās izvēlētas, lai iepazīstinātu un ieinteresētu skolas vecuma bērnus un jauniešus ar daudzveidīgām kvalitatīvām elektroniskajām datu bāzēm internetā. Tādējādi tiek radīta izpratne par dažādu interneta resursu kvalitāti un veicināta  uzticamu resursu izmantošana internetā jaunatnes vidū.

Abām datu bāzēm ir sešas tematiskās sadaļas, kas aptver pilntekstu publikācijas un anotācijas angļu valodā no dažādas tematikas uzziņu izdevumiem, enciklopēdijām, periodiskajiem izdevumiem un grāmatām. Tiek piedāvātas arī plašas foto materiālu, karšu, karogu kolekcijas, dažādu tēmu grāmatu apskati, biogrāfijas, pamfleti, TV un radio ziņas, publikas viedokļu aptaujas u.c. 
 
Datu bāzes var atvērt, ieejot interneta vietnē: https://search.ebscohost.com.
 
"Middle Online Package for Middle Schools" un "Primary Online Package™ for Elementary Schools" bezmaksas izmēģinājums tiek piedāvāts projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros, kuru Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" īsteno kopš 2001. gada ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. No projekta līdzekļiem tiek līdzfinansēta visu lielāko nacionālo datu bāzu un vairāku ārvalstu resursu abonēšanas maksa. Bibliotēku lasītājiem visas datu bāzes pieejamas bez maksas.
 

Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" administratore
Tālr.: 67844896
www.kis.gov.lv