2009. gada 28. aprīlī, plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā (Rīgā, Jēkaba ielā 6/8) notiks ikgadējā LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas diena.
Pasākuma ietvaros būs iespēja noklausīties sekojošus referātus:
  • Dāvida Distona "Kirchen-Sachen"
    Elita Grosmane
     
  • Rīgas ārsta Reinholda Mitendorfa pasaules uzbūve
    Silvija Šiško
     
  • Dzejas publikācijas "Magazīnās"
    Ināra Klekere
     
  • Metas Taubes dzimtas fotoalbumi
    Lilija Limane
     
  • Kārļa Egles dienasgrāmatas pārlūkojot
    Viesturs Zanders
     
  • Pētera Liepas rokrakstu fonds
    Andris Vilks
     
  • Knuta un Intas Skujenieku sarakste (Mordovija-Latvija-Mordovija)
    Skaidrīte Plaude
     
  • Izstādes "Poligrāfijas vēstures materiāli LNB retumu krājumā" atklāšana
    Renāte Berga, Laura Kreigere-Liepiņa
Plkst. 14:10 diena noslēgsies ar "Groziņu vakaru" (patiesībā pēcpusdienu): runas, sarunas, tikšanās utt.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ināra Klekere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67223885