Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 15. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, Merķeļa ielā 13 organizē gadskārtējo Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) konferenci "Bibliotēkas bez robežām: virzība uz globālu saprašanos".
Šogad no 17. līdz 26.februārim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika spraigas diskusijas par 2008. gada nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē, jaunumiem un problēmām. Kopumā 2008. gads ir stiprinājis bibliotēku sistēmu. Bibliotēkās ir pieaudzis apmeklētāju skaits, pieauguši arī līdzekļi resursu iegādei. Bibliotēku ēkas kopumā sakārtotas, renovētas, remontētas, joprojām plāno celt jaunas ēkas (Jelgavā, Jēkabpilī, Limbažos u.c.). Labi vērtēti LNB pakalpojumi, LNB Mācību centra kursi, digitālā bibliotēka, LNB izdevumi, starpbibliotēku abonenta darbība, datubāzes, grāmatu iepirkumi un dāvinājumi, VKKF Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrija", profesionālais žurnāls "Bibliotēku Pasaule", LNB pasākumi un izstādes.
 
Savukārt 2009. gadā bibliotēkām samazināts finansējums, samazinātas slodzes, saīsināts bibliotēku darba laiks. Atšķirības starp pašvaldībām ir lielas. Vissliktākais stāvoklis ir dažos Latgales rajonos, kur bibliotēkas budžets samazināts pat par 50%. Šogad bibliotēkās mainījusies arī pieprasījumu struktūra: būtiski audzis medicīnas un juridiskās informācijas pieprasījums. Ievērojami mainījies apmeklētāju kontingents – pie datoriem rindā gaida jauni vīrieši, kas meklē darbu. Radikāli pieaugusi bibliotēku apmeklētība, arvien vairāk tiek izmantoti e-pakalpojumi. Parādījusies arī jauna sociāla problēma, kas prasa dialogu ar pašvaldībām un risinājumu – bibliotēka kā dzīves vieta ielu bērniem un bezpajumtniekiem. Cilvēki, kuri šī brīža situācijā ir nonākuši uz ielas, iet uz bibliotēku.
 
Latvijas Kultūras ministra Inta Dāldera uzrunu konferences dalībniekiem nolasīs Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova. Bibliotekārus uzrunās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis un Kultūras ministrijas Grāmatniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Renāte Punka. Konferencē uzstāsies: LNB Bibliotēku attīstības institūta direktore Anna Mauliņa, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs, Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) direktors Armands Magone, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonika" projektu vadītāja Inga Grīnfelde, Digitālo objektu pārvaldības (DOM) projekta vadītājs Edgars Jēkabsons, LNB Uzziņu un informācijas centra Lietišķās informācijas sektora vadītāja Ginta Zalcmane, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas priekšsēdētāja Edīte Jurjāne un Skolu bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Inita Lūka.
 
Konferences noslēgumā Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa apbalvos Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Lursoft sadarbībā ar v/a KIS rīkotā konkursa "Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!" uzvarētājus.

Konferenci atbalsta Latvijas Kultūras ministrija, Rīgas Latviešu biedrība, Lursoft un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 6731279, 29492456
www.lnb.lv