LR Kultūras ministrija ir izsludinājusi ikgadējo konkursu "Gada balva bibliotēku, muzeju un amatiermākslas nozarēs". Konkursa mērķis ir noteikt un apbalvot izcilākos nozarē strādājošos par radošiem un ilgtspējīgiem sasniegumiem bibliotēku, muzeju, nemateriālā kultūras mantojuma un ar to saistītās amatiermākslas nozarēs un kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu šo nozaru attīstībā.
Konkursā katrā minētajā nozarē tiek piešķirtas trīs nozaru balvas un pa vienai balvai nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Tas nozīmē, ka bibliotekārus var virzīt konkursam uz 3 balvām bibliotēku nozarē un 1 balvai nemateriāla kultūras mantojuma jomā (piemēram, par nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanu, datu vākšanu, apkopošanu, atspoguļošanu attiecīgās datubāzēs, popularizēšanu u.tml.).
 
Konkursa pieteikumus jāiesniedz LR Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā personīgi līdz 2009. gada 20. maijam vai nosūtot tos pa pastu (pasta zīmogs – 2009. gada 18. maijs). Kultūras ministrijas adrese: K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
LR Kultūras ministrija