Rīt, 15. aprīlī Latvijas Bibliotekāru biedrības 13. konferencē Latviešu biedrības namā tiks nosaukti interneta erudīcijas konkursa "Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!" galvenās balvas ieguvēji - divi veiklākie un prasmīgākie informācijas meklētāji internetā - viens no bibliotekāru un viens no bibliotēkas lasītāju vidus, kuri balvā saņems videokameru. Konferencē suminās arī konkursa Aktīvākā bibliotekāra un Radošākā bibliotekāra titulu ieguvējus.
Abu nomināciju ieguvēji saņems ceļazīmi uz Starptautisko Bibliotēku apvienību federācijas (IFLA) ikgadējo konferenci, kas notiks 2009. gadā Milānā 23.-27. augustā.
 
Konkursu rīkoja LURSOFT IT un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", un informatīvi atbalstīja Latvijas publiskajās bibliotēkās visvairāk abonētais laikraksts "Latvijas Avīze".
 
Konkursa Aktīvākās bibliotekāres titulu saņems vadītāja konkursā aktīvākajai bibliotēkai, kura tiek noteikta matemātiski - aprēķinot procentuāli konkursa dalībnieku skaitu no konkrētās bibliotēkas pret tajā reģistrēto lasītāju skaitu.
 
Konkursa Radošāko bibliotekāri vērtēja žūrija. Konkursa laikā bibliotekāres tika aicinātas veidot publicitāti konkursam, izmantojot visdažādākos izteiksmes līdzekļus - gan interneta un drukātos medijus, radio un televīziju, dažādus prezentācijas materiālus, tikšanās un pasākumus ar lasītājiem, un, konkursam noslēdzoties, iesniegt elektronisko atskaiti par savu darbu. Žūrija ir noteikusi 7 radošākās bibliotekāres, kuras izmantojušas interesantākos un izdomas bagātākos veidus konkursa publicitātei un dalībnieku iesaistīšanai:
  • Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Ieva RAČIKA;
  • Ventspils bibliotēkas Bērnu un jauniešu centra galvenā speciāliste Elita LĀCE;
  • Limbažu Bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ilze PUTNIŅA;
  • Bauskas Centrālās bibliotēkas Interneta lasītavas vadītāja Ērika PELCERE;
  • Valmieras bibliotēkas bibliotekāre Anda KURZEMNIECE;
  • Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu nodaļas vadītāja Sanita TILGALE;
  • Krimuldas vidusskolas bibliotēkas vadītāja Gita BRATUŠKINA.
Šīs bibliotekāres tiek aicinātas uz Bibliotekāru biedrības konferenci, kurā tās tiks apbalvotas un piedalīsies izlozē par galveno balvu - ceļazīmi uz Starptautisko Bibliotēku apvienību federācijas (IFLA) ikgadējo konferenci.
 
Konkursā piedalījās gandrīz 2000 bibliotēku lasītāji no vairāk nekā 300 bibliotēkām no visas Latvijas. Īpaši aktīvi, rēķinot procentuāli pēc bibliotēku skaita rajonā, bija pārstāvēti Balvu, Jelgavas, Liepājas, Ludzas, Preiļu, Rīgas, Valkas, Valmieras un Ventspils rajoni.
 
Šāda veida erudīcijas konkursus v/a "Kultūras informācijas sistēmas" ar elektronisko datu bāžu piegādātājiem rīko tradicionāli jau piekto reizi, lai rosinātu bibliotēku apmeklētājus plašāk apgūt un izmantot jaunās iespējas, ko bibliotēkās piedāvā kultūras iestāžu lielo digitalizācijas projektu ietvaros iegādātie mūsdienīgie datori, jaudīgais internets un daudzveidīgi elektroniskie resursi.
 
Kopš 2001. gada aģentūra īsteno projektu "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām", kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. No projekta līdzekļiem tiek līdzfinansēta visu nacionālo datu bāzu un vairāku ārvalstu resursu abonēšanas maksa. Bibliotēku lasītājiem visas datu bāzes pieejamas bez maksas. Šobrīd projekta ietvaros tiek abonētas 13 augsta līmeņa datu bāzes dažādās zinātņu nozarēs gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodās - tai skaitā, LURSOFT laikrakstu datu bāze.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713